Kolejnym z gości Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji ICE2016 w czasie ŚDM w Krakowie był Albert Galea (Irlandia) – dyrektor Projektu Evangelization 2033, który podzielił się świadectwem wiary w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego i brata każdego chrześcijanina.

W swoim wystąpieniu mówił m.in. o tym, że drogocenna krew Jezusa to paszport, dzięki któremu można wejść do nieba.

Posłuchaj całości świadectwa!