Z Wawelu na Skałkę przeszła w środę 10 maja procesja Akademickiej Drogi Światła. Rozważania 14 stacji Jezusa Zmartwychwstałego, jak co roku, poprowadził bp Grzegorz Ryś.

Bóg jest światłością – tę prawdę będziemy rozważali dzisiaj w tym szczególnym pochodzie zdążania za światłem – mówił do zebranej młodzieży przed wyruszeniem procesji metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.
– Niech ta wasza droga, to dążenie za światłem, za światłością, którą jest nasz Pan, Jezus Chrystus będzie jedną wielką drogą do zrozumienia, że nie ma innej sensownej drogi dla nas wierzących, jak właśnie ta – iść w pokorze a jednocześnie z wielkim wewnętrznym przekonaniem, męstwem, za Chrystusem, który po to przyszedł na świat aby nas z Bogiem pojednać i do tej nieskończonej światłości wiecznej doprowadzić – podkreślił abp Marek Jędraszewski, stojąc przed Katedrą na Wawelu, pod pomnikiem św. Jana Pawła II.
Metropolita krakowski poświęcił ogień, od którego zapalono paschał, który stał się źródłem ognia dla pochodni niesionych przez uczestników nabożeństwa. Procesję prowadził zapalony paschał – symbol życia i krzyż z czerwoną stułą – symbol zmartwychwstania. Modlitwom towarzyszył śpiew scholi z dominikańskiego duszpasterstwa „Beczka”, grający na gitarach i wybijający rytm bębniści.
Rozważania Akademickiej Drogi Światła przygotował bp Grzegorz Ryś. W tym roku oparte były na słowach Listu św. Pawła do Kolosan. – Jak bardzo potrzebujemy Ducha Świętego by stać się nieważni, żeby przestać upominać się  o siebie, dbać o siebie, domagać się by nas zauważono. Jak bardzo potrzebujemy Ducha by wszystko czynić w imię Pana Jezusa i z dziękczynieniem, a nie z pretensją. Wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa dziękując Bogu Ojcu przez Niego – wzywał bp Grzegorz Ryś kończąc rozważanie XIV stacji.
W zorganizowanej przez środowisko duszpasterstw akademickich Krakowa Akademickiej Drodze Światła uczestniczyło ok. 500 osób, nie tylko studentów, ale także wielu mieszkańców Krakowa, księży, sióstr zakonnych i zakonników.

______________

Źródło: diecezja.pl
as/ BPAK

 
Droga Światła (Via Lucis) jest nabożeństwem wielkanocnym opartym na rozważaniu wydarzeń od Zmartwychwstania Pańskiego do Zesłania Ducha Świętego. Nabożeństwo ​powstało w 1988 roku z inicjatywy salezjańskiej wspólnoty Testimoni del Risorto (Świadkowie Zmartwychwstałego). W 2002 roku Droga Światła została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.