„Aby z Boga była owa przeogromna moc” – ks. dr Jan Miczyński

0
2770

„Aby z Boga była owa przeogromna moc” (2 Kor 4,7) to temat pierwszego wykładu rozpoczętego dziś II modułu OSE. Ks. dr Jan Miczyński (KUL) dzieli się z uczestnikami tym, kim Duch Święty jest w życiu ewangelizatora. Jego misją jest głosić Słowo i przyzywać Ducha Świętego.

Ewangelizator doświadcza, że pomimo potęgi Boga działającego w jego życiu, sam jest kruchym naczyniem.