W dniu 13 października 2018 r. w Sanktuarium Maryjnym Licheniu będzie miał miejsce III Kongres Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej. Kongres będzie poświęcony jedności wspólnot w dziele nowej ewangelizacji i jest kontynuacją wcześniejszych wydarzeń tj. I i II Forum, jakie miały miejsce odpowiednio w 2015 i 2016 roku.

Prelegenci:

Ks. Artur Godnarski – Sekretarz Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i pasterz Wspólnoty św. Tymoteusza, koordynator Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej – Przystanek Jezus, ustanowiony przez Papieża Franciszka Misjonarzem Miłosierdzia

Ks. dr Adam Bajorski MSF – Oficjał Prowincjała ds. Duszpasterstwa Rodzin, kapłan od lat zaangażowany w dziłania ewangelizacyjne w diecezji włocławskiej, gospodarz pierwszych dwóch Forów w 2016 i 2015 roku

Ks. dr Przemysław Sawa – Dyrektor Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji Cyryl i Metody w Bielsku-Białej, prezbiter diecezji bielsko-żywieckiej, egzorcysta, ustanowiony przez Papieża Franciszka Misjonarzem Miłosierdzia

Wydarzenie jest inicjatywą wspólnot skupionych wokół Forum Nowej Ewangelizacji Diecezji Włocławskiej oraz Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezji Włocławskiej.

ZOBACZ WYDARZENIE NA FACEBOOKU

Program forum:
9:00 Rejestracja
9:30 Rozpoczęcie (Dom Pielgrzyma Arka, Aula)
9:40 I konferencja – Ks. Przemysław Sawa – Wezwanie do Nowej Ewangelizacji
10:25 Kawa, herbata
10:45 Ks. Biskup
11:15 Spotkanie w grupach dot. I konferencji (Arka kawiarnia)
12:00 Relacje z grup
12:30 Obiad
13:15 Uwielbienie
13:30 II konferencja – Ks. Artur Godnarski – Jedność wspólnot w dziele Nowej Ewangelizacji
14:15 Kawa, herbata
14:30 Spotkanie w grupach dot. II konferencji
15:15 Relacja z grup
15: 45 Zakończenie, wnioski, zaproszenia do spotkań lokalnych, współpracy, ewangelizacji miejskich
16:30 Msza Św.

ZAPRASZAMY!!!