Abp Ziemba: Synod uświadomił nam konieczność rekolekcji ewangelizacyjnych

0
1501

– Rozpoczynamy wielką pracę duszpasterską, rekolekcje ewangelizacyjne we wszystkich parafiach archidiecezji warmińskiej, które są katechezą o Jezusie Zmartwychwstałym, które pozwolą odkryć i przyjąć prawdę, że Jezus jest Panem – powiedział abp Wojciech Ziemba podczas Mszy św. odprawionej w olsztyńskiej katedrze w intencji dziękczynnej za prace Synodu, a także inaugurującej rekolekcje ewangelizacyjne i peregrynację obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia.

Mszy św. przewodniczył Wojciech Ziemba, koncelebrowali biskupi z diecezji warmińskiej, ełckiej, elbląskiej i biskup drohiczyński, oraz licznie zgromadzeni kapłani.
W homilii metropolita warmiński skupił się na dokonaniach I Synodu, który przygotował archidiecezję do nowej ewangelizacji, a także nakreślił cele rozpoczynających się rekolekcji i peregrynacji, którym w specjalnym przesłaniu błogosławieństwa udzielił Benedykt XVI.
Abp Ziemba przypomniał, że zwołany sześć lat temu Synod ukazał rzeczywistość Kościoła lokalnego z punktu widzenia doktryny kościelnej, a także nakreślił zadania Nowej Ewangelizacji.
Mówiąc o osiągnięciach Synodu hierarcha wskazał, że jest to przede wszystkim uświadomienie sobie konieczności przeprowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych we wszystkich parafiach archidiecezji. I wyraził nadzieję, że przyczynią się one do odnowienia i pogłębienia życia religijnego w naszej archidiecezji.
Nawiązując do wydanych drukiem materiałów synodalnych abp Ziemba podkreślił, że są one owocem wielkiej pracy duchownych i świeckich, ale także świadectwem pracy duszpasterskiej w całym okresie powojennym. Przy tej sposobności hierarcha szczególne podziękowania skierował pod adresem abpa Edmunda Piszcza oraz bpa Juliana Wojtkowskiego, którzy symbolizują powojenną pracę nad budowaniem dzisiejszego kształtu Kościoła na Warmii.

Na zakończenie abp Ziemba zatrzymał się nad ideą peregrynacji Matki Bożej w obrazie Maryi, Matki Miłosierdzia, która będzie kończyć rekolekcje ewangelizacyjne w parafiach. Ufam – mówił metropolita warmiński, że peregrynacja obrazu Matki Boskiej Miłosierdzia w naszej archidiecezji powtórzy tajemnicę Kany Galilejskiej, kiedy Maryja jeszcze raz przekaże nam polecenie: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5).
Przed błogosławieństwem przedstawiciele parafii otrzymali z rąk abp. Ziemby dokumenty synodalne, które mają być wyłożone w kościołach obok Katechizmu i dokumentów soborowych jako pomoc w szerzeniu i umacnianiu Ewangelii w Kościele warmińskim.

Obraz Matki Boskiej Miłosierdzia, który będzie nawiedzał wszystkie parafie archidiecezji pochodzi z parafii św. Jakuba w Olsztynie i jest prawdopodobnie najstarszym tego rodzaju wizerunkiem w archidiecezji warmińskiej. Pierwszą parafią, którą obraz nawiedzi, jest Sanktuarium Maryjne w Gietrzwałdzie.

xmb / Olsztyn

_________________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl