„Podstawowym duszpasterskim wyzwaniem wydaje się dziś zorientowanie ludzi Kościoła na powrót do głoszenia kerygmatu − do opowiadania o osobistym doświadczeniu wyzwalającej miłości Ojca, która poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa dosięga mnie w Duchu Świętym tu i teraz” − podkreślił dziś w swoim wystąpieniu podczas Poznańskiego Forum Duszpasterskiego abp Wiktor Skworc.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP uczestniczył w stolicy Wielkopolski, w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej, w spotkaniu pod hasłem „Idźcie i głoście”, nawiązującym do prezentacji programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu.

Metropolita katowicki w wykładzie pt. „Współczesny człowiek wobec religii − capax Dei czy religijnie niemuzykalny?” zwrócił uwagę, że postawę współczesnego Europejczyka wobec religii warunkują dwa kryzysy. Pierwszy, ubóstwiając rozum, twierdzi, że „nie ma Boga, więc religia jest co najwyżej przejawem pewnego przystosowania ewolucyjnego, które jednak zanika wraz z postępem cywilizacyjnym”. Skutkuje to rugowaniem religii z życia społecznego oraz ateizmem. Drugi kryzys, wynosząc ponad wszystko wolność, nakazuje sceptycznie podchodzić do prób formułowania ostatecznych odpowiedzi na najważniejsze pytania. Proponuje kultywowanie osobistej „duchowości” w miejsce zinstytucjonalizowanej religii.

Abp Skworc, przypominając fundamentalne dla chrześcijańskiej antropologii przekonanie, podkreślił, że człowiek z natury zdolny jest do żywej wspólnoty z Bogiem. „Człowiek jest ze swej natury capax Dei − zdolny do wejścia w żywą wspólnotę z Bogiem, otwarty na Jego słowo i Jego bliskość” − zaznaczył metropolita katowicki, zwracając się do przedstawicieli ruchów, stowarzyszeń katolickich oraz parafialnych rad duszpasterskich z całego kraju.

Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP zaznaczył, że zdolność rozpoznawania Bożego głosu przychodzi dziś ludziom z większym trudem, ale nigdy nie zaniknie, niezależnie od okoliczności i czasów. Zwrócił uwagę, że Kościół tym bardziej winien dziś zapraszać ludzi do wspólnoty, w której mogą oni doświadczyć Bożego miłosierdzia. „Jeżeli chcemy przebić się przez pozorną głuchotę współczesnych ludzi, to nasze duszpasterstwo na każdym poziomie, w parafii zwłaszcza, powinno być wyraźnie zorientowane na realizację tego właśnie celu Kościoła − poprzez głoszenie kerygmatu i mistagogiczne inicjowanie − do osobistej więzi z Bogiem w modlitwie, słowie Bożym, sakramentach i braterskiej wspólnocie” − stwierdził prelegent.

Organizatorami Poznańskiego Forum Duszpasterskiego byli Akcja Katolicka oraz prezydium Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej.

msz / Poznań (KAI)