Abp Ryś: czy wierzycie w imię Boga, które brzmi Miłosierdzie? | 24 godziny dla Pana

0
338

Bóg, który nosi imię Miłosierdzie- to temat rozważań podczas homilii wygłoszonej przez Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia na zakończenie inicjatywy 24 godziny dla Pana w łódzkiej Archikatedrze.

Na początku swojej homilii Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że usłyszana Ewangelia stawia nam mocne pytanie i od odpowiedzi zależy nasze zbawienie lub potępienie. Czy wierzycie w imię jednorodzonego syna Bożego? Kto w nie wierzy nie podlega potępieniu. Kto w nie  wierzy już został potępiony- mówił duchowny.

Czy wierzycie w imię Boga? Jakie jest to imię? Na to pytanie z przejmująca silą odpowiada Papież Franciszek. Imieniem Boga jest miłosierdzie- powiedział Abp Ryś.

W dalszej części swoich rozważań do Słowa Bożego Metropolita Łódzki zaznaczył, że dobrze jest usłyszeć to imię Boga, którym jest Miłosierdzie. „Zbyt często mamy obraz Boga jako prawodawcy i sędziego. Daje prawa i nas rozlicza. Trzeba by tu postawić pytanie o proporcje w kościelnym nauczaniu. Nam się za bardzo i za często wydaje, że Bóg jest tylko prawodawca i sędziom. Bóg nie posłał swego Syna na świat by świat potępił, ale by był zbawiony. Jezus Chrystus nie sądzi tego świata”- podkreślił Ksiądz Arcybiskup.

Bóg jest miłością miłosierną. On nas kocha bezgranicznie i bezinteresownie. Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.

Błogosławmy Pana za to, że  nie tylko to imię objawia, ale że objawia je z taką siłą Kościołowi człowiekowi naszego czasu. Bóg objawia to imię z taką siłą na ten czas, w którym dzieją się straszne rzeczy. Na te wszystkie rzeczy Bóg odpowiada podkreśleniem swojego imienia – Miłosierdzie i to jest Jego siła i moc. Obyśmy sami tym imieniem Miłosierdzie żyli i byśmy sami to imię wcielali i żeby Kościół był wcieleniem tego imienia,  o to dziś prośmy- zakończył Metropolita Łódzki.

____________________________

Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl