Potrzebujemy doświadczenia zbawienia! Potrzebujemy Słowa, modlitwy – to są nasze narzędzia w zmaganiu w walce, która się toczy. – mówił metropolita łódzki w czwartek 29 października podczas liturgii celebrowanej w swojej prywatnej kaplicy.

Metropolita łódzki tłumaczył, że na drodze Jezusa pojawiały się przeszkody, które chciałyby go zatrzymać przed wejściem do Jerozolimy, przed tym, by być z ludem Boga. Angażując się w Kościół coraz bardziej, często jesteśmy zniechęceni do tego poprzez wrogów i grzechy Kościoła.

– Jezusa nikt nie zatrzyma przed pójściem do Jerozolimy. Wejdź w Kościół, zaangażuj się! Nie bój się twarzy Jerozolimy, twarzy grzeszników – tłumaczył ksiądz arcybiskup.

Kaznodzieja wskazywał, że wrogiem nie jest człowiek, ale jak mówi święty Paweł, są to zwierzchności, władze, rządcy, duchowe pierwiastki zła. Żeby prawdziwie przeciwstawić się złu, potrzebujemy prawdy, sprawiedliwości w stosunku do innych oraz wiary jako doświadczenia zbawczego.

_______________________

Źródło: archidiecezja.lodz.pl