Abp. Ryś podczas Święceń Diakonatu „Bądźcie mądrymi i mocnymi Diakonami!”

0
380

Tylko Ci, którzy są powołani rozpoznają w Chrystusie ukrzyżowanym mądrość i moc! – mówił do wiernych zgromadzonych w łódzkiej Archikatedrze, na święceniach diakonatu Ogólnopolskiego Seminarium dla Starszych Kandydatów do Święceń- Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

Tylko Ci, którzy są powołani rozpoznają w Chrystusie ukrzyżowanym mądrość i moc .To wbrew pozorom nie dotyczy tylko tej czwórki, która dzisiaj oczekuje na święcenia- mówił Arcybiskup- to dotyczy nas wszystkich, bo każdy z nas może przeżywać życie w kategoriach powołania lub może je układać według własnego uznania lub wyłącznie własnych pragnień.

W ten sposób można podchodzić do każdego stanu życia: można tak podchodzić do kapłaństwa, do małżeństwa. Wielu ludzi chce dzisiaj zakładać rodzinę, być mężem, żoną, ojcem , matką. Tylko pytanie czy chcą tego sami z siebie, bo tak im się podoba, czy próbują rozeznać, że to jest ich powołanie z jakim się do nich zwraca Bóg w Jezusie Chrystusie- mówił Łódzki Pasterz.

Jako ludzie wierzący przeżywamy swoje życie w kategoriach powołania. Bóg nas wzywa. A skoro nas powołuje to najpierw nas obdarza łaskami, a potem wskazuje zadania. Powołanie to jest odczytanie daru Boga i odczytanie zadania do którego mnie posyła.

Bardzo ważnym kryterium rozeznawania naszego powołania jest przyjęcie  Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą i mądrością- podkreślał za św. Pawłem Metropolita Łódzki. Bo dopóki nie poznamy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mądrością i mocą – to nie wiemy do czego On nas wzywa i nie będziemy potrafili wypełniać tego powołania, które nam zleca.

Diakon, a w przyszłości ksiądz nie jest mądry jeśli nie znajduje w sobie miłości Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, jeśli nie znajduje w sobie miłości ukrzyżowanej, takiej miłości, która jest w stanie ukrzyżować się za drugiego człowieka. Jeśli nie ma w sobie takiej miłości do ludzi, nie rozumie grzesznika, nie rozumie Ewangelii, nie rozumie dlaczego ma siedzieć w konfesjonale-  to jest głupi. Jest mądry wtedy kiedy kocha. Jeśli próbujesz kogoś zrozumieć, a kogoś kochasz to go zrozumiesz, poznasz go z miłością i znajdziesz rozwiązanie. A jeśli nie, jeśli nie masz w sobie tej miłości – to jesteś głupi, jesteś bezsilny. Bo wtedy robisz wszystko inaczej niż chciał tego Jezus. Mądrość i moc Boga jest objawiona w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym.

Kiedy nasze pomysły na życiu rozmijają się z tym obrazem Jezusa ukrzyżowanego to, co najwyżej, nam się wydaje, że jesteśmy skuteczni.

Następnie Metropolita Łódzki zwrócił się do kandydatów do święceń- Wchodzicie w Diakonat, za pół roku do Prezbiterat, miejcie w sobie mądrość i moc ukrzyżowanego Chrystusa. Bądźcie mądrymi i mocnymi Diakonami. Nie bądźcie głupimi i słabymi Diakonami. Nie bądźcie głupimi, bezsilnymi Diakonami – to w przyszłości nie będziecie głupimi, bezmyślnymi księżmi. Bądźcie mądrymi i mocnymi Diakonami i Kapłanami- mądrymi i mocnymi miłością ukrzyżowaną!- zakończył Metropolita Łódzki.

____________________________

Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl