Zapraszamy do wysłuchania drugiej części rekolekcji dla duchowieństwa Archidiecezji Łódzkiej, którym w dniach 23 – 25 listopada 2020 roku w łódzkiej bazylice archikatedralnej przewodniczy metropolita łódzki – ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.