10 lutego ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś sprawował Mszę Świętą w kaplicy domu biskupiego. Podczas homilii mówił o Raju, który można utracić w każdej chwili.

Metropolita Łódzki w swoich rozważaniach do dzisiejszego Słowa Bożego podkreślał, że pierwsze czytanie nie jest powodem do smutku, że człowiek kiedyś stracił Raj.- Ta utrata dzieje się zawsze, gdy człowiek nie posłucha polecenia Pana Boga, że nie wolno jeść z drzewa poznania dobra i zła. – mówił metropolita łódzki.

Ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę na wielokrotne sprzeciwianie się Bogu i samowolne określanie tego, co jest dobre, a co złe. Takie zdarzenia zabijają, wyganiają człowieka z Raju. – Raj jest wtedy, gdy uznaję, że określanie, decydowanie jest kompetencją Pana Boga i chcę od Niego przyjmować tę wiedzę w posłuszeństwie i w oddaniu. Wtedy jestem w Raju i wtedy żyję.- podkreślał metropolita łódzki.

Na koniec homilii ksiądz arcybiskup mówił, abyśmy od Boga czerpali wiedzę w kwestii dobra i zła. Poddawanie się temu, co mówi Jezus przez Ewangelie i Kościół, przywraca nas do Raju i pozwala żyć.