„Ostateczną kwalifikacją apostoła jest to, czy potrafi w sposób dojrzały kochać”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas porannej Eucharystii.

W dzisiejszej Ewangelii jest mowa o wyborze św. Macieja na apostoła. „Ostateczną kwalifikacją apostoła jest to, czy potrafi w sposób dojrzały kochać. Nie tylko czy ma wiedzę o tym, co się z Jezusem działo, ale to, czy jest w relacji z Jezusem, która jest relacją miłości i czy ta relacja uzdalnia go do dojrzałej miłości do sióstr i braci. Jeśli nie, to co z niego będzie za apostoł”- mówił duchowny w swoich rozważaniach.

Ksiądz Arcybiskup zwrócił uwagę także na to, że bycie apostołem to bycie razem we wspólnocie i bycie razem świadkiem Zmartwychwstania Jezusa. Wybór nowego apostoła na miejsce Judasza nie jest jednak taki prosty. My po ludzku patrzymy na kwalifikacje, ale Pan Bóg widzi serce każdego człowieka. „Są kwalifikacje, które można łatwo uchwycić, ale są takie, które są trudno dostępne, bo nie znamy serca drugiego człowieka. Serce jest niezwykle ważną kwalifikacją, ponieważ apostołowie są posłani do miłości”- mówił Abp Ryś.

_________________________

Źródło: archidiecezja.lodz.pl