Abp Ryś: nasze oczyszczenie od początku do końca jest darem od Boga!

0
443

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego o ofiarnej postawie wobec Boga i trzech interpretacjach psalmu z dzisiejszej Liturgii Słowa mówił ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś.

Metropolita łódzki sprawował poranną Mszę Świętą w kaplicy domu biskupiego. Podczas homilii mówił o Psalmie 40, z którego dowiadujemy się, co jest istotne w ofiarnej postawie wobec Pana Boga.

– Psalmista chce powiedzieć, że w postawie ofiarnej wobec Boga liczy się nie tyle to, co ty masz Mu ochotę dać, tylko to o czym słyszysz, że On chciałby od ciebie dostać – podkreślał ksiądz arcybiskup.

Zauważył, że stając przed Bogiem, najważniejsze jest wrażliwe ucho, ponieważ wtedy możemy usłyszeć, czego Bóg od nas pragnie. W przekładzie na język grecki to słowo ’ucho’ przetłumaczone jest na słowo ’ciało’. Rozumiemy wtedy, że zamiast wszelkich innych ofiar możemy dać siebie. Wówczas jest to największy dar. W interpretacji autora Listu do Hebrajczyków czytamy psalm jako proroctwo o Jezusie Chrystusie. Bóg oczyszcza nas swoją ofiarą, a nie naszą.

Tak zinterpretowany tekst każe nam modlić się Psalmem 40 z wdzięcznością. Przyzywa nas do dziękczynienia za to, ile Bóg był w stanie dać, żebym ja był oczyszczony z moich grzechów – zakończył ksiądz arcybiskup.

_____________________________

Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl