O dwóch kluczach, które prowadzą nas do zrozumienia działania Jezusa mówił podczas porannej Eucharystii sprawowanej w domowej kaplicy w IV środę Wielkiego Postu Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś.

W swoich rozważaniach do Słowa Bożego Metropolita Łódzki zauważył, że Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o swoim działaniu w świecie w odniesieniu do ludzi. „To jest dla nas ważne słowo, bo chcemy to działanie Jezusowe przedłużać w świecie. Tak czytamy swoje powołanie. Zostaliśmy przez Jezusa zaproszeni, aby Jego obecność i działanie przedłużać w świecie”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Dalej Metropolita Łódzki zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszej Ewangelii dwa razy jest użyty zwrot przez Pana Jezusa „zaprawdę, zaprawdę powiadam wam”, który podkreśla ważność słów wypowiadanych przez Pana. Kaznodzieja wskazał na to, że są to dwa klucze do zrozumienia działania Jezusa.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego.”

To pierwszy klucz który wskazuje na to, że działanie Jezusa bierze się z komunii z Ojcem. „Jego działanie bierze się ze wspólnoty z Ojcem. Wspólnoty która jest najgłębszą wspólnotą życia i która jest wspólnotą miłości. Ojciec miłuje syna i ukazuje mu wszystko co czyni. Całą zdolność działania Syn bierze od Ojca, ale z komunii w której są wzajemnie ze sobą. Kluczem do działania jest komunia z Ojcem”- wyjaśniał Ksiądz Arcybiskup.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.”

„Najważniejszym narzędziem działania Jezusowego jest Jego słowo, które ma moc wskrzeszać. Kto słyszy Jego słowo, ze śmierci idzie do życia. Nie idzie na sąd”- wyjaśniał drugi klucz Ksiądz Arcybiskup.

Dalej kaznodzieja zwracając się do kleryków, którzy uczestniczyli w porannej Eucharystii mówił, że dostajemy dwa klucze do misji. „Pierwsze to jest komunia z Ojcem, czyli modlitwa, a drugi to słowo czyli przepowiadanie. Łatwo jest to pogubić i łatwo to znika z naszych ambicji w miarę jak potem postępujemy w życiu, które nazywamy duszpasterstwem”- mówił Metropolita Łódzki.

Na zakończenie rozważań kaznodzieja mówił, że w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o swoim działaniu w świecie i mówi najprościej jak to możliwe. „Działanie rodzi się z modlitwy i ze wspólnoty z Bogiem i jest skoncentrowane wokół Słowa, które daje życie.”

___________________________

Źródło: www.archidiecezja.lodz.p

Zdjęcie: Matt Artz