18 lutego ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś sprawował poranną Mszę Świętą w kaplicy domu biskupiego w intencji młodzieży archidiecezji łódzkiej. Podczas homilii mówił o dwóch obrazach, które zauważamy w dzisiejszej Liturgii Słowa. Pierwszym z nich jest obraz dwóch dróg: drogi człowieka prawego i drogi grzesznika.

Ważne w Ewangelii jest to, że jeśli chcemy iść za Jezusem, a nie za występnymi, to na tej drodze będziemy musieli się spotkać z krzyżem. – podkreślał metropolita łódzki.

Nasz codzienny krzyż powinien być objaśniony Słowem Bożym, Prawem Bożym, a ostatecznie osobą Pana, abyśmy mogli go podnieść wysoko. Wówczas nasza droga krzyżowa będzie oświetlona i stanie się drogą życia.

Drugim obrazem jest owocujące drzewo zasadzone nad płynącą wodą. – Poprzez te dwa ujęcia Liturgia staje się dość paradoksalna, ponieważ będąc w ruchu, mamy być mocno zasadzeni. To przeciwieństwo ma prowadzić do dokonania syntezy obu obrazów, a nie zastanawiania się nad ich sprzecznością. – mówił metropolita łódzki.

Ksiądz arcybiskup podkreślał, że powinniśmy być jak drzewo, które ma mocno zasadzone korzenie i czerpie życie z płynącej wody, czyli Słowa Bożego.

Ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś modląc się dzisiaj za młodzież, zachęcał ich do włączenia się we wspólne spotkania, które odbędą się online w każdą niedzielę Wielkiego Postu. Będzie również możliwość wysłuchania rekolekcji online na kanale YouTube Archidiecezji Łódzkiej, wygłoszonych przez metropolitę łódzkiego.

_______________________

Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl