– Gdy w którymkolwiek momencie dochodzimy – w lekturze Biblii – do momentu trudnego i nie rozumiemy – to trzeba go otwierać właśnie tym Kluczem, którym jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały! – mówił arcybiskup Ryś.

O podwójnym otwieraniu Pisma Świętego poprzez otwarcie samej księgi i otwarcie naszego umysłu mówił arcybiskup Grzegorz Ryś podczas Mszy Świętej celebrowanej w III niedzielę wielkanocną, którą rozpoczyna się w Kościele Tydzień Biblijny.

– Pismo musi zostać otwarte – i tak naprawdę otwarte przez Jezusa – o czym mowa jest na kartach Pisma Świętego. Jezus rozwija zwój Księgi Izajasza i pokazuje pełny jej sens. Jezus dostarcza nam klucza, którym można otworzyć każdy tekst biblijny, bo ostatecznie każdy tekst biblijny zmierza do Niego i na Nim się wypełnia. – tłumaczył w homilii arcybiskup Grzegorz.

 

Kaznodzieja zauważył, że – nie wystarczy, że jest otwarte Słowo – trzeba jeszcze otworzyć umysł, gdyż ja będę wiedział, co tam jest napisane, ale tego nie zrozumiem. Nie zawsze problemem jest rozumienie Pisma, ale czasem problemem jest przyjęcie Pisma, które już rozumiem – jest mi je trudno przyjąć. Dlaczego trudno mi przyjąć Pismo? Dlatego, że jest ono skierowane w związku z moim grzechem. Ono jest mi dane po to, bym się nawracał ku odpuszczeniu grzechów! – podkreślił arcybiskup Grzegorz.

Łódzki pasterz zwrócił uwagę na to, że – przyjęcie Słowa Bożego musi się zaczynać w Jerozolimie tzn. w miejscu świętym – w rozumieniu dzisiejszym – w Kościele. To Kościół jako pierwszy jest wezwany do nawrócenia. Kościół jako pierwszy jest wezwany do uznania, że jest grzesznikiem – ciężkim grzesznikiem! Kościół jest wezwany do tego, by nie bronił się przed prawdą o sobie, i by nie udawał, że jest inny, by nie zasłaniał, nie uciekał, ale by każdy z nas w Kościele pozwolił otworzyć Jezusowi swój umysł na przyjęcie tej prawdy, bo przyjęcie Jezusa owocuje zmianą życia! – zaznaczył hierarcha.

Rozpoczynający się dziś Tydzień Biblijny jest obchodzony od 2009 z inicjatywy Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i co roku przebiega pod innym hasłem. Wśród inicjatyw związanych z Tygodniem Biblijnym w Polsce znajdują się m.in.: rekolekcje biblijne, maratony biblijne oraz przede wszystkim spotkania ze Słowem Bożym w indywidualnej modlitwie albo w gronie rodzinnym. Ten czas ma zmobilizować katolików i szczególnie zainteresować Pismem Świętym.

________________________

Źródło: archidiecezja.lodz.pl

Zdjęcie: Aaron Burden