To czym mam karmić innych, to nie jest mój własny pokarm, ale to, co sam przyjmuję. Funkcja szafarza, to jest funkcja pośrednika. Jest ważne żebyśmy byli wierni w pracy, ale jest ogromnie ważne to, żebyśmy byli wierni w przekazywaniu. Ta zasada, która jest obecna w ewangelizacji przyjąłem, przekazuję! Nie głoszę samego siebie. Karmię was tym czym żyję, co sam otrzymałem. Pan chce byśmy przekazywali wiarę i otwierali innych na Niego! – mówił do katechetów abp Ryś.

Ponad stu katechetów z regionu piotrkowskiego uczestniczyło w spotkaniu na rozpoczęcie roku katechetycznego, które odbyło się w kościele rektoralnym Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim. Spotkanie rozpoczęła Msza św., której przewodniczył arcybiskup Grzegorz Ryś, który podczas liturgii skierował do katechetów swoje słowo pasterskie.

O doświadczeniu spotkania młodych z Bogiem, które dokonuje się nie tylko w klasie szkolnej, ale przede wszystkim w świątyni, gdzie każdy może doświadczyć obecności Boga mówił w swojej homilii łódzki pasterz. – Nie wystarczy przygotowywać do pierwszej komunii św. czy bierzmowania tylko szkole. Młody człowiek musi mieć doświadczenie spotkania z Bogiem. Musi klęknąć przed tabernakulum musi wziąć do ręki Słowo. Musi się zobaczyć się we wspólnocie ludzi wierzących. Musi być doświadczenie wiary takie które stawia go przed decyzją całkowitej nowości, a nie przyjmowania tylko wiedzy! – podkreślił kaznodzieja.

– Być wiernym w szafarstwie znaczy być wiernym w przekazywaniu prawd wiary, doktryny chrześcijańskiej. Być wiernym, to znaczy siedzieć nad Słowem, siedzieć przed Panem, być na medytacji, poznawać naukę Kościoła, czytać, być na bieżąco z tym, co pisze Papież, być wiernym w przyjmowaniu. By to, co głoszę miało walor świeżości. – zaznaczył.

Ksiądz arcybiskup zauważył, że – nasza misja jest najpiękniejsza, gdy Pan Bóg pozwala nam pośredniczyć w dziele przebaczenia! Pośredniczyć w dziele nawrócenia, pośredniczyć w dziele rozgrzeszenia, usprawiedliwienia. Kiedy możemy się ucieszyć grzesznikiem, który przyszedł do domu. Nie przetrącać ludzi, którzy się odnaleźli przy Panu i są z tego powodu bardzo szczęśliwi.- dodał.

– Dziś Jezus mówi do każdego z nas: jeśli chcecie przyjąć Ewangelię, jeśli chcecie przyjąć w życiu moją naukę, to decydujecie się na kompletną nowość. To znaczy przyjmujecie to, co przyniosłem w całości, a nie kawałeczek. To co przyjmujecie, musi być przyjęte jako całkowita nowość w waszym życiu. Tą całkowita nowością w waszym życiu jest to, że pośród nas jest Bóg, który staje się Oblubieńcem! – zaznaczył arcybiskup.

W drugiej części spotkania, która nastąpiła po zakończeniu liturgii katecheci wysłuchali wykładu ks. dra Marcina Wojtasika – dyrektora wydziału katechetycznego łódzkiej kurii, który wskazał na aktualne tematy związane z przygotowaniem katechetycznym dzieci i młodzieży do przyjęcia sakramentów świętych.

___________

Źródło: eKai.pl