„Kapłaństwo Jezusowe ustanowione jest w związku z grzechem. Cała misja Jezusa jest w związku z grzechem. Kto wie czy najważniejszą częścią duchowej drogi do kapłaństwa jest nauczenie się właściwego stosunku do grzesznika”- mówił Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś podczas porannej Mszy Św. sprawowanej w domowej kaplicy w V poniedziałek Wielkiego Postu.

W rozważaniach do Słowa Bożego Ksiądz Arcybiskup mówił, że kobieta, która została pochwycona na cudzołóstwie była pretekstem do tego, aby oskarżyć Jezusa. „Cała ta historia jest po to, aby doprowadzić Jezusa do konfliktu z władzą rzymską i doprowadzić do Jego śmierci. Teologia tego tekstu jest taka, że ostatecznie Jezus weźmie na siebie śmierć, która jest jej przeznaczona.”

Dalej w swoim słowie Metropolita Łódzki zwrócił uwagę na to, że Jezus bierze na siebie konsekwencje jej grzechu. „On weźmie jej cudzołóstwo na siebie i jej cudzołóstwo zostanie ukrzyżowane”- powiedział duchowny.

Zwracając się do kleryków, którzy byli obecni na Eucharystii, kaznodzieja zauważył, że czytając ten tekst nie chodzi tylko o to, aby zachwycić się samym Chrystusem i Jego miłosierdziem. „W tym gronie czytamy ten tekst też po to, aby naśladować Jezusa w podejściu do grzesznika. Idziecie do kapłaństwa Jezusowego. Kapłaństwo Jezusowe ustanowione jest w związku z grzechem. Cała misja Jezusa jest w związku z grzechem. Kto wie czy najważniejszą częścią duchowej drogi do kapłaństwa jest nauczenie się właściwego stosunku do grzesznika”- mówił Ksiądz Arcybiskup.

Abp Ryś wyjaśnił, że właściwy stosunek do grzesznika nie polega na tym, że nie potępiamy grzesznika, ale na tym, że bierzemy jego grzech na siebie.

____________________________

Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl