W niedzielę 24 listopada w Porszewicach (arch. łódzka) rozpoczęła się IV edycja Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów OSE, organizowanej przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Bierze w niej udział 103 uczestników z Polski, Anglii, Irlandii, Danii, Ukrainy i USA.

W wykładzie biblijnym wprowadzającym w I moduł OSE, abp Grzegorz Ryś powiedział, że 10 rozdział Ewangelii wg. św. Mateusza daje definicję Nowej Ewangelizacji. Jezus mówi do swoich uczniów – „Nie idźcie do pogan. Idźcie do owiec, które poginęły w domu Izraela.” Jako Kościół jesteśmy wezwani najpierw do tego, by zanieść Ewangelię ludziom ochrzczonym, którzy powinni być obecni na naszych liturgiach i spotkaniach, ale z różnych powodów nie ma ich pomiędzy nami.

Jezus posyłając uczniów do owiec, które pogubiły się z domu, mówi: „Idźcie, jak owce między wilki.” To jest miarą pogubienia się Ludu Bożego, który miał być owczarnią Boga, a stał się watahą wilków. Najbardziej agresywni są ci, którzy myślą, że się nie pogubili, a kiedy słyszą, że są zagubionymi owcami, wpadają w wilczy szał – powiedział arcybiskup.

Odniósł się także do słów, w których Jezus uprzedza uczniów, że ludzie, będą wydawać ich królom i sądom, i biczować ich w swoich synagogach, ale nie będą to synagogi, w których mieszka Bóg. Jeśli w kościołach zbieracie się, żeby kogoś ubiczować, to jest to wasz kościół, ale nie Kościół Boży.

Arcybiskup stwierdził, że często nie chcemy być owcami, ale wolelibyśmy być wilkami. Wilk zawsze upomni się o swoje, rozepchnie się łokciami, by osiągnąć to, co zaplanował, będzie agresywny wobec owiec. Przypomniał zdanie św. Jana Chryzostoma, który powiedział: Będąc w Bożej owczarni możesz zamienić się w wilka, tylko się nie dziw, że straciłeś Pasterza, bo Jezus nie jest Pasterzem wilków, tylko owiec.

I moduł OSE potrwa do piątku 29 listopada. Uczestnicy wezmą udział w wykładach i warsztatach, a także w ewangelizacji bezpośredniej.