«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». (Łk 6, 36-38)

1 marca ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś sprawował Mszę Świętą w kaplicy domu biskupiego. Podczas homilii mówił, że wszystko w naszym życiu jest łaską otrzymywaną od Boga. To właśnie od Niego pochodzi zamiar czynienia dobra oraz samo czynienie dobra.

– Bóg nie musi dawać nam wszystkiego w pełnej formie. To jest obraz Pana Boga, który daje nam ku rozwojowi, ku pełni, ku pomnażaniu. Ma zdolność inicjowania różnych procesów w życiu człowieka. – tłumaczył metropolita łódzki

Na koniec rozważań ksiądz arcybiskup podkreślał, że Bóg jest miłosierny jak ojciec. Jego miłosierdzie jest dobrem, które otrzymujemy, aby mogło w nas coraz bardziej owocować.

____________________________

Źródło: www.archidiecezja.lodz.pl