Opis małego zesłania Ducha Świętego i potrzebę narodzenia z Ducha Świętego tłumaczył metropolita łódzki podczas porannej Eucharystii.

12 kwietnia ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś celebrował Mszę Świętą w kaplicy domu biskupiego. Podczas homilii mówił o opisie małego zesłania Ducha Świętego, którym jest każde ponowne wypełnienie Duchem Świętym. To wydarzenie podaje nam dziś pierwsze czytanie, uświadamiając konieczność odnawiania mocy Ducha Świętego.

W dzisiejszej Liturgii Słowa czytamy, że właśnie tego napełnienia potrzebowali apostołowie i Kościół, ponieważ byli prześladowani. Zaczęło się ono od modlitwy, aby odważnie przepowiadać słowo. Wówczas gdy byli napełnieni mocą Ducha Świętego, działo się to, czego pragnęli.

Ksiądz arcybiskup mówił, że Kościół modlił się o miłość. Dlatego ważne jest, byśmy i my prosili o miłość przychodzącą od Ducha Świętego, ponieważ uzdalnia nas ona do trwania w dziecięcej postawie, gdy Pan Bóg czyni potężne znaki.

_____________________________________

Źródło: archidiecezja.lodz.pl

Zdjęcie: 卡晨