Abp Michalik: świecki nie musi mieć upoważnienia od biskupa, żeby głosić Ewangelię

0
6340
Abp Józef Michalik

Świecki nie musi mieć upoważnienia od biskupa, żeby głosić Ewangelię – mówił abp Józef Michalik do uczestników III Podkarpackiego Forum Charyzmatycznego. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przewodniczył w niedzielę Mszy świętej na zakończenie dwudniowego spotkania, które odbywało się w Krośnie w hali MOSiR.

Abp Michalik w kazaniu zwracał uwagę na rolę ruchów i stowarzyszeń działających w Kościele. Za bł. Janem Pawłem II przypomniał, że hierarchia i wspólnoty są dla Kościoła współistotne. Podkreślił, że bardzo ważną kwestią ich działalności jest misyjność, czyli dawanie świadectwa.

– Świecki nie musi mieć upoważnienia od biskupa, żeby głosić Ewangelię. Kościół hierarchiczny pomoże mu weryfikować prawdziwość głoszenia, pomoże mu zrozumieć którędy iść do pogłębienia znajomości wiary, podsunie różne sposoby – mówił abp Michalik.

– Przez chrzest mam wszystkie charyzmaty do tego, by głosić Ewangelię, by pełnić funkcję proroczą, składać ofiarę za innych, modlić się, cierpieć, mam władzę nad szatanem, słabością, nad błędem i fałszem – kontynuował metropolita przemyski.

Abp Michalik przestrzegał, że żaden z prawdziwych i świętych charyzmatyków i odnowicieli, nie robił tego wbrew Kościołowi. – Wtedy jest rozbijanie, podział, sekta. Trzeba radykalne posłuszeństwo Kościołowi, w jedności z papieżem, biskupami, wspólnotami, powiem więcej: w jedności z grzesznikami, którzy są w Kościele, nie mamy prawa ich wykluczać. Chrystus chce nas jako współpracowników do ich pozyskania, by o oni te wspólnoty tworzyli – mówił.

Przewodniczący KEP nie ukrywał, że współczesnemu Kościołowi jest potrzebne odrodzenie. Stwierdził, że kryzys polega na tym, że ludzie Kościoła przejmują myślenie świata i dążą do niewłaściwego realizowania zadań odnowy Kościoła.

Jest dzisiaj pokusa relatywnego podchodzenia do przykazań i dostosowywania ich do własnych potrzeb. – Kradnij, byle cię nie złapali, taka jest etyka dzisiejszego świata. To haniebna etyka, prowadząca donikąd – podkreślił abp Michalik.

Zaznaczył, że do wiary trzeba podchodzić odpowiedzialnie, a to znaczy, że trzeba ją ciągle rozwijać i formować. – Nie można w zaangażowaniu w życie Kościoła szukać świętego spokoju. Musimy być gotowi do wypełnienia wskazań Pana Jezusa – powiedział. – Nie bój się, że modlitwa jest nieuważna czy niedoskonała. Duch Święty sobie poradzi. Jeśli próbujesz szczerze w swojej prostocie to wszystko jest na dobrej drodze – dodał.

Abp Michalik stwierdził, że misją ruchów i wspólnot jest zmieniać struktury Kościoła, także parafii. Powiedział, że dobrze jeśli jest kilka wspólnot w parafii, przestrzegał natomiast przed poczuciem ekskluzywności któregokolwiek z ruchów. Zwracając się do Odnowy w Duchu Świętym, stwierdził, że jej charyzmatem jest zatroskanie o odnowienie mentalności i sposobu myślenia.

Msza św. i kazanie abp. Michalika były ostatnim punktem odbywającego się 9 i 10 listopada w Krośnie III Podkarpackiego Forum Charyzmatycznego. Złożyły się nie konferencje tematyczne, świadectwa, modlitwy, śpiew oraz modlitwy o uzdrowienie, uwolnienie oraz o napełnienie Duchem Świętym. Tematem tegorocznego spotkania była modlitwa o uzdrowienie. – W obecnych czasach, gdy człowiek gubi się w otaczającej go rzeczywistości, łatwo może popaść w różne formy zniewoleń – wyjaśniają organizatorzy.

Konferencje głosili: ks. Marek Wasąg – koordynator Odnowy w Duchu Świętym archidiecezji przemyskiej, o. Remigiusz Recław SJ – opiekun zespołu ewangelizacyjnego Mocni w Duchu, Inga Pozorska – kierownik zespołu Mocni w Duchu.

Organizatorami Forum są: parafia św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie oraz Odnowa w Duchu Świętym archidiecezji przemyskiej.

Grupy Odnowy w Duchu Świętym istnieją na całym świecie, choć ich duchowość jest dość zróżnicowana. Jest to ruch charyzmatyczny, czyli opiera się na założeniu, że chrześcijanie są obdarowywani szczególnymi darami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Charyzmaty te wymienia św. Paweł w dwunastym rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian. Grupy te, mimo swojej różnorodności, mają wspólny cel i kierunek działania. Polega on na bardzo bliskiej relacji z Bogiem w życiu codziennym i świadczenie o Jezusie, który żyje tu i teraz. Ważnym elementem działania osób z odnowy jest ewangelizacja.

pab / Krosno

 
____________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl