Zachęcamy do wysłuchania konferencji abpa Grzegorza Rysia „Ewangelizacja i Tradycja”, wygłoszonej 27 marca 2018 r. w Duszpasterstwie Akademickim „Piątka” do środowiska naukowego.

________________________

Źródło: youTube/MaskacjuszTV