02.12.2022r.
Kard. Cantalamessa: miejmy wiarę, kiedy zło triumfuje

Kaznodzieja domu papieskiego zauważył, że ludzkie dzieje to nieustanna walka między dobrem i złem. Niektórzy naiwnie sądzili, że zakończyła się ona wraz z upadkiem komunizmu. Szybko nastały jednak nowe wojny i represje. Definitywne zwycięstwo dobra nad złem nie nastąpi w historii, ale poza nią – przypomniał kard. Cantalamessa, dodając jednak, że Bóg tak dalece jest suwerenny i kontroluje wydarzenia, że posługuje się w swoich planach również ludźmi niegodziwymi. Pisze prosto po krzywych liniach. Sytuacja może się wymknąć spod kontroli nam ludzio ...
Jakie mamy dla Ciebie wieści z watykanu
Nauczanie Papieża Franciszka

Papież Franciszek zachęcał dziś do poszukiwania Boga dającego pocieszenie, a nie do sprowadzania Go jedynie do przedmiotu na nasz użytek i realizującego nasze potrzeby. Wskazał na znaczenie w tym procesie pociechy duchowej, która, jak podkreślił, umacnia wiarę i nadzieję oraz zdolność do czynienia dobra.

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-11/papiez-o-znaczeniu-pociechy-duchowej-w-procesie-rozeznawania.html

Pierwsza sesja V edycji Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów za nami!
Zapisało się na nią ponad 160 osób, ponad 130 uczestniczyło w spotkaniu online. W spotkaniu uczestniczyły osoby również spoza Polski, z takich krajów jak: Wielka Brytania, Irlandia, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia, Belgia, Dania, Czechy, Słowacja, Ukraina. Wykładów słuc ...
Ubicumque et semper – pp. Benedykt XVI
Kościół ma obowiązek zawsze i wszędzie głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. On to, jako pierwszy i najwyższy ewangelizator, zanim wrócił do Ojca w dniu swego wniebowstąpienia, nakazał apostołom: «Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha ...
Ewangelia w świecie – Orędzie Synodu Biskupów do ludu Bożego
Bracia i Siostry! «Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!» (Rz 1, 7). My biskupi, pochodzący z całego świata, którzy zgromadziliśmy się na zaproszenie Biskupa Rzymu Papieża Benedykta XVI, aby prowadzić rozważania na temat «nowej ewangelizacji dla przekazu ...
System parafialnych komórek ewangelizacyjnych
Stowarzyszenie Alfa Polska

Na warsztatach prezentowane są sprawdzone metody ewangelizacji.....
Kerygmat Caryzmat Wspólnota
Szkoły nowej ewangelizacji

SZKOŁA EWANGELIZACJI ŚW. ANDRZEJA (SESA) TO OGÓŁ SZKÓŁ EWANGELIZACJI NA ŚWIECIE, KTÓRE MAJĄ WSPÓLNĄ WIZJĘ, METODOLOGIĘ I PROGRAM FORMACYJNY.
Służba Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej
Stowarzyszenie Choris

CHARIS, czyli łaska lub „strumień łaski” – to nowa służba koordynująca wszystkie grupy i wspólnoty charyzmatyczne istniejące w Kościele Katolickim.
Fundacja Porta Fidei powstała z inicjatywy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Jej celem jest wspieranie działań ewangelizacyjnych prowadzonych przez tenże Zespół.
Fundacja Porta Fidei
Celem fundacji jest wspieranie działań ewangelizacyjnych prowadzonych przez tenże Zespół Siedziba: ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; tel. +48 608 032 600 Biuro: e-mail: fundacja @ nowaewangelizacja.org www.NowaEwangelizacja.org KRS: 0000503300 NIP: 9522129401
Siedziba: ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; tel. +48 608 032 600 Biuro: e-mail: fundacja @ NowaEwangelizacja.org www.NowaEwangelizacja.org KRS: 0000503300 NIP: 9522129401 _________________________________________________________________________________________ Darowizna na cele statutowe Fundacji Jeśli chcesz wesprzeć dzieła Nowej Ewangelizacji, wpłać dowolną kwotę na podany rachunek bankowy: Fundacja Porta Fidei ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; mBank S.A. Nr: 62 1140 1850 0000 2308 6900 1001 ________________________________________________________________________________________________________ Darowizna przekazana na rzecz Fundacji Porta Fidei może zostać odpisana od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania: osoby fizyczne – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych darczyńca – osoba fizyczna może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% tego dochodu, przedsiębiorcy – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, każda osoba prawna może być darczyńcą przekazując nam darowiznę do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu. Potwierdzenie przekazania darowizny oraz jej wartości ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.