29.09.2023r.
Sympozjum: Dziś i jutro realizacji w Polsce przesłania II Soboru Watykańskiego

Zapraszamy na sympozjum naukowe: "Dziś i jutro realizacji w Polsce przesłania II Soboru Watykańskiego" 21 X 2023 Miejsce: Warszawa, UKSW, Ul. Wóycickiego 1/3, Aula Schumana Sympozjum organizowane przez: Wydział Teologiczny UKSW, Komisję Duszpasterstwa KEP i Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Program 9.30 Modlitwa 9.50 ks. prof. dr hab. R. Czekalski, Rektor UKSW: rozpoczęcie sympozjum bp A. Ważny Zespół ds. Nowej Ewangelizacjji KEP: słowo wprowadzające 10.10 – 10.35 I. ks. prof. ucz. dr hab. J. Łupiński (UKSW): W jaki celu zw ...
Jakie mamy dla Ciebie wieści z watykanu
Nauczanie Papieża Franciszka

"Kiedy głosimy Słowo, nawet tam, gdzie wydaje się, iż nic się nie dzieje, w rzeczywistości działa Duch Święty, a królestwo Boże już wzrasta, poprzez nasze wysiłki i niezależnie od nich".

Po co charyzmatycy w Kościele?
Jednym z kluczowych punktów naszej rozmowy będzie odnalezienie równowagi między charyzmatami a hierarchią. Ksiądz Krzysztof podkreśli, że zarówno sakramenty, jak i posługi, cnoty i charyzmaty są nieodzowne dla pełnego funkcjonowania Kościoła. Zaznacza także, że ważne jest rozezn ...
Serdecznie zapraszamy na pierwsze w III semestrze spotkanie Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów - "Ewangelizujemy parafię!"
Przypominamy, że w V edycji OSE można wziąć udział zapisując się na wszystkie zajęcia lub wybierając sobie poszczególne sesje. Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę 14 października 2023 w Lublinie i będzie poświęcone znaczeniu preewangelizacji w parafii.  Pierwszym mówcą na naj ...
Kongres „Parafia jutra” – co dalej?
W ramach Kongresu „Parafia jutra” odbyło się 6 sesji tematycznych, w czasie których uczestnicy Kongresu dyskutowali w mniejszych grupach i wypracowywali konkretne postulaty. Podczas spotkania podsumowującego Kongres przedstawione zostały wnioski. „Liturgia w centrum życia parafii” – to tyt ...
System parafialnych komórek ewangelizacyjnych
Stowarzyszenie Alfa Polska

Na warsztatach prezentowane są sprawdzone metody ewangelizacji.....
Kerygmat Charyzmat Wspólnota
Szkoły nowej ewangelizacji

SZKOŁA EWANGELIZACJI ŚW. ANDRZEJA (SESA) TO OGÓŁ SZKÓŁ EWANGELIZACJI NA ŚWIECIE, KTÓRE MAJĄ WSPÓLNĄ WIZJĘ, METODOLOGIĘ I PROGRAM FORMACYJNY.
Służba Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej
Stowarzyszenie Choris

CHARIS, czyli łaska lub „strumień łaski” – to nowa służba koordynująca wszystkie grupy i wspólnoty charyzmatyczne istniejące w Kościele Katolickim.
Fundacja Porta Fidei powstała z inicjatywy Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Jej celem jest wspieranie działań ewangelizacyjnych prowadzonych przez tenże Zespół.
Fundacja Porta Fidei
Celem fundacji jest wspieranie działań ewangelizacyjnych prowadzonych przez tenże Zespół Siedziba: ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; tel. +48 608 032 600 Biuro: e-mail: fundacja @ nowaewangelizacja.org www.NowaEwangelizacja.org KRS: 0000503300 NIP: 9522129401
Siedziba: ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; tel. +48 608 032 600 Biuro: e-mail: fundacja @ NowaEwangelizacja.org www.NowaEwangelizacja.org KRS: 0000503300 NIP: 9522129401 _________________________________________________________________________________________ Darowizna na cele statutowe Fundacji Jeśli chcesz wesprzeć dzieła Nowej Ewangelizacji, wpłać dowolną kwotę na podany rachunek bankowy: Fundacja Porta Fidei ul. Ks. P. Skargi 2; 05-075 Warszawa; mBank S.A. Nr: 62 1140 1850 0000 2308 6900 1001 ________________________________________________________________________________________________________ Darowizna przekazana na rzecz Fundacji Porta Fidei może zostać odpisana od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania: osoby fizyczne – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych darczyńca – osoba fizyczna może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% tego dochodu, przedsiębiorcy – Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, każda osoba prawna może być darczyńcą przekazując nam darowiznę do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu. Potwierdzenie przekazania darowizny oraz jej wartości ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.