W dniach 6/7 maja 2016 roku, w poznańskiej Farze, odbyła się pierwsza Akademicka Noc Czuwania. Tej nocy, duszpasterstwa akademickie w Poznaniu, przez całą noc czuwały przy Najświętszym Sakramencie.

Wydarzenie to rozpoczęło się o godz. 19:00 wspólną Mszą Św., której przewodniczył proboszcz parafii ks. Mateusz Misiak. Podczas  Adoracji można było posłuchać pięknych śpiewów, wsłuchać się w rozważania inspirowane ośmioma błogosławieństwami, a także wypić ciepłą kawę lub herbatę w salce nad Cafe Misja.

„Wspaniałe wydarzenie dla każdego katolika, który chce porozmawiać z Panem Jezusem               i uwielbiać Go w duchu modlitwy.” – Alicja z DA Winiary

Był to nie tylko czas dziękczynienia, studenci ze wspólnoty „Przymierze Miłosierdzia” razem z członkami innych poznańskich wspólnot prowadzili także uliczną ewangelizację na starówce oraz zachęcali, by spędzić chwilę czasu z Panem Jezusem.

 „Cieszę się, że Bóg dał nam kolejną (po comiesięcznej POMPIE) okazję do wspólnego głoszenia w Poznaniu. Wierzę, że jest to ogromnie cenne, bo możemy dać podwójne świadectwo – naszej osobistej relacji z Chrystusem oraz tego, że jesteśmy wspólnotą Kościoła -w całym jego bogactwie różnych grup, duszpasterstw i wspólnot.” – Kamil, Wspólnota św. Jacka

ANC zainicjowana została przez praktycznie wszystkie duszpasterstwa akademickie w Poznaniu. Pierwszy raz doszło do takiego współdziałania, gdzie wierzący i aktywni studenci połączyli swoje siły.