W Krakowie rozpoczął się III moduł OSE

0
2011

 

W niedzielny wieczór w Krakowie rozpoczął się III moduł Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów, który zgromadzi osoby posługujące w dziele Nowej Ewangelizacji w całej Polski. 

Dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się od dzielenia i podsumowania posługi ewangelizacyjnej uczestników. Wielu z nich na polu swojej diecezji, parafii czy wspólnoty doświadcza działania Boga, który wykorzystuje słabe narzędzia, by dotrzeć do zagubionych.

Pierwszy wykład tej sesji dotyczący Duchowości Nowej Ewangelizacji wygłosił ks. dr Jan Miczyński (KUL). Duchowość jest przekładaniem wiary na życie jest. Sednem życia chrześcijańskiego jest to, by Chrystus żył przeze mnie. Ważną rolę w życiu duchowym ewangelizatora odgrywa osoba Ducha Świetego, który prowadzi człowieka tam, gdzie Bóg chce go postawić.

Na zakończenie dnia przed adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie rozważaliśmy fragment 8 rozdziału Listu do Rzymian, prosząc Ducha Świętego, by czynił z nas nie tylko misjonarzy Jezusa, ale także Jego uczniów, byśmy mogli narodzić się na nowo z Ducha.