Zachęcamy do skorzystania z ciekawej propozycji Fundacji Pro Publico, która tworzy swój własny kanał telewizji internetowej.

Zapisując się do newslettera na stronie Fundacji można skorzystać z ciekawych filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych oraz świadectw, które posłużą do osobistego wzrostu, a także mogą stać się pomocą dla ewangelizatorów w dzieleniu się Dobrą Nowiną.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Fundacja Pro Publico działająca na terenie Archidiecezji Poznańskiej powstała, by:

  • pokazać Jezusa Chrystusa tym, którzy Go nie znają
  • zanieść im Dobrą Nowinę o zbawieniu
  • doprowadzić do wewnętrznej przemiany
  • ukazywać, że służenie w Kościele to powołanie dla każdej świeckiej osoby
  • wspierać parafie w ich działalności duszpasterskiej poprzez bogaty wachlarz gotowych i sprawdzonych narzędzi ewangelizacyjnych