W Środę Popielcową papież Franciszek mianował i rozesłał na cały świat 1142 Misjonarzy Miłosierdzia, którzy mają być żywym znakiem Ojca, który przygarnia wszystkich szukających przebaczenia oraz przekonującymi głosicielami Miłosierdzia. 60 z nich to kapłani z Polski.

Ojciec Święty udzielił im władzy odpuszczania grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej. Posyłając ich na głoszenie Ewangelii i świadczenie Miłosierdzia papież modlił się:

Błogosławimy i wysławiamy Cię Boże,
ponieważ w tajemniczym zamyśle Twojego miłosierdzia
posłałeś na świat Twojego Syna,
by wyzwolił ludzi z niewoli grzechu
przez przelanie swojej krwi
i napełnił ich darami Ducha Świętego.

Spojrzyj, Panie na te swoje sługi,
których posyłamy jako zwiastunów miłosierdzia,
zbawienia i pokoju.
Prowadź ich kroki Twoją prawicą
i podtrzymuj ich mocą Twojej łaski,
aby nie ustali przygnieceni ciężarem pracy apostolskiej.

Niech w ich słowach rozbrzmiewa głos Chrystusa,
w ich gestach objawia się serce Chrystusa;
aby wszyscy, którzy będą ich słuchać,
zostali  pociągnięci do posłuszeństwa Ewangelii.
Napełnij ich serca Twoim Duchem Świętym,
aby stając się wszystkim dla wszystkich,
doprowadzili do Ciebie, Ojcze, wielką rzeszę synów i córek,
którzy w świętym Kościele będą oddawać Ci chwałę bez końca.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.