12 grudnia 2015 r. Przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji – bp Grzegorz Ryś i ks. Artur Godnarski – Sekretarz Zespołu, wzięli udział w Kongregacji Kapłańskiej w diecezji rzeszowskiej. Tematyką spotkania były wyzwania przed jakimi stoi Kościół w kontekście Nowej Ewangelizacji.

Bp Ryś powiedział za papieżem Benedyktem XVI, że Nowa Ewangelizacja skierowana jest do tych, którzy zaniedbali praktyki religijne. Papież Franciszek z kolei często zastępuje ten termin pojęciem nawrócenia pastoralnego. Z doświadczenia Kościoła Ameryki Południowej przeniósł ten sposób myślenia o duszpasterstwie na cały Kościół Powszechny.

W Dokumencie z Aparecidy, którego echa pobrzmiewają wyraźnie w Adhortacji Evangelii Gaudium biskupi piszą, że „nawrócenie pastoralne naszych wspólnot wymaga przejścia z duszpasterstwa jedynie zachowawczego do duszpasterstwa zdecydowanie misyjnego” (Aparecida, p. 370). Biskup wspomniał, że o 70 procentach dominicantes, jak to jest w Polsce, kard. Jorge Bergoglio mógł jedynie pomarzyć. W realiach tamtejszego Kościoła na niedzielną Eucharystię uczęszcza jedynie 10% katolików. Dla nas, jako Kościoła w Polsce konieczne jest, abyśmy dbając o wzrost wiary tych, którzy są już w naszych świątyniach, skupili się na osobach, które zatraciły swoją relację z Bogiem.

Przeczytaj także: Dokument z Aparecidy – darmowy e-book.

Wezwanie do pastoralnego nawrócenia to wezwanie do wzrostu, który charakteryzuje zdrowe wspólnoty. Dzieje Apostolskie dostarczają nam wielu opisów tego, jak rosła wspólnota pierwszych chrześcijan. Odbywało się to na dwóch płaszczyznach, ponieważ wzrost dotyczył liczebności wspólnoty, ale również rosło Słowo, którym karmili się wierzący. Nowa Ewangelizacja zakłada wzrost duchowy człowieka i stałe rozwijanie jego relacji z Bogiem. Ewangelizacja to spotkanie osoby z Osobą  – żywym, aktualnie działającym Bogiem.

Biskup odniósł się także do Adhortacji św. Jana Pawła II Pastores dabo vobis, gdzie jest mowa o tym, że liczba powołań zależy od indywidualnego kierownictwa duchowego, co wymaga od duszpasterzy bardziej indywidualnego traktowania powierzonych im osób. Ewangelizacja to zadanie wspólnoty Kościoła, którego nie da się realizować w pojedynkę. Rola kapłana polega na tym, by pomagać świeckim odkrywać ich charyzmaty, dodawać im odwagi do dzielenia się wiarą, posłać ich, wspierać i modlić się za nich.

Kolejnym prelegentem był ks. Artur Godnarski – Sekretarz Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji i pasterz Wspólnoty św. Tymoteusza, który przybliżył genezę i założenia duszpasterskie Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Zdjęcie: www.diecezja.rzeszow.pl