„Co to są dary duchowe” – bp Ryś

0
2436

Ponieważ z powodu pielgrzymki do Ziemi Świętej, bp Grzegorz Ryś nie mógł być dziś z nami osobiście, jego wykładu: „Co to są dary duchowe: charyzmaty, posługi, działania i moce?” wysłuchaliśmy w formie nagrania video.

Ksiądz biskup dzielił się fragmentem 1 Kor, 12, 1-11. Ludzie w Koryncie są podzieleni Jedni mówią o sobie, że należą do Pawła, inni do Kefasa lub Apollosa, a jeszcze inni do Chrystusa. Wyzwaniem dla Kościoła w Polsce, jakie spotykamy na drodze nowej ewangelizacji jest brak jedności.

Duch Święty jest różnorodny w działaniu – jak mówił pp. Benedykt – Duch działa w sposób symfoniczny. Różnice, które są z ludzi dzielą. Różnice, które są z Ducha, łączą.

Zazdrość o dary duchowe jest dowodem na to, że nie wiem, do czego te dary służą. Dary duchowe są dla budowania Kościoła.

W ewangelizacji i całej działalności Kościoła chodzi o to, aby pełnić dzieła Boga. Nie chodzi o robienie dzieł dla Boga, ale pełnienie dzieł Boga. Dla Boga można robić różne rzeczy, ale Pan Bóg się w nich nie odnajdzie. Szaweł był przekonany, że prześladując chrześcijan, oddaje chwałę Bogu.

Duch Święty mówi: „Jezus jest Panem” (1 Kor 12, 3). Bez działania Ducha nie mogę powiedzieć, że należę do Chrystusa.