Bądźmy zawsze gotowi do obrony wiary. Pomoże nam w tym III Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej. Organizatorzy serdecznie na nie zapraszają!

3-forum-poznanForum Ewangelizacyjne, które odbędzie się 12 listopada, jest skierowane do wszystkich kapłanów, sióstr zakonnych, a przede wszystkim osób świeckich zaangażowanych na różne sposoby w swoich parafiach i wspólnotach. Na jego miejsce wybrano jedną z hal Międzynarodowych Targów Poznańskich, w której zmieszczą się wszyscy chętni. Centralnym punktem wydarzenia będzie Eucharystia sprawowana o godz. 14.00 pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego w pobliskim kościele pw. św. Michała Archanioła. Celem forum, jak napisał zapraszając na nie bp Damian Bryl, jest „ukazanie jak ważnym elementem w zaangażowaniu parafialnym jest stała formacja duchowa oraz prezentacja różnorodnych wymiarów formacji”.

Hasło forum „Bądźcie zawsze gotowi…” zaczerpnięto z wersetu Pierwszego Listu św. Piotra:

„Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.”

Organizuje je Fundacja Pro Publico, którą w dziele tym wspiera Szkoła Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby”.

Po tym jak forum rozpocznie się o godz. 9.00 półgodzinnym uwielbieniem, konferencję wygłosi superior poznańskich jezuitów o. Dariusz Michalski, który wcześniej posługiwał w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej w Gdyni. – Bardzo cenimy sobie duchowość św. Ignacego, a rekolekcje ignacjańskie uważamy za najkrótszą drogę do poznania Boga. Stąd zaproszenie do przybliżenia tematu „Formacji ucznia” właśnie jezuity – wyjaśnia Mateusz Marszał z Fundacji Pro Publico. Drugą konferencję wygłosi ks. Mirosław Cholewa, wieloletni ojciec duchowny w warszawskim seminarium, kierownik duchowy i rekolekcjonista związany z Odnową w Duchu Świętym, obecnie proboszcz w Magdalence pod Warszawą. – Ks. Cholewa będzie mówił o tym, jak formować parafian, żeby pokazywać im charyzmaty, którymi Bóg ich obdarzył i uczyć ich posługiwania nimi we wspólnocie. Tę prelekcję szczególnie kierujemy do kapłanów, na których udział bardzo liczymy. Mamy świadomość, że bez ich zaangażowania nie może być mowy o ożywieniu parafii – przyznaje Mateusz.

W dalszej części podczas krótkich prelekcji zostaną przybliżone poszczególne wymiary formacji: biblijna, eucharystyczna, liturgiczna, wspólnotowa, służby, misyjna, doktrynalna, ludzka i sumienia. Uczestnicy słysząc o nich, będą mogli zastanowić się, który u nich wymaga większej uwagi i tym samym wybrać dla siebie warsztaty spośród blisko 20 przewidzianych w kolejnej części forum. Każde z tych spotkań będzie trwało pół godziny, stąd istnieje możliwość uczestnictwa nawet w czterech, bowiem na warsztaty zaplanowano dwie godziny. Mowa podczas nich będzie m.in. o liturgii domowej, lectio divina, dojrzałości człowieka oraz formacji dzieci i młodzieży.

Jak podkreśla Sławomir Giefing, prezes Zarządu Fundacji Pro Publico, forum będzie miało także wymiar duchowy. Stąd między konferencjami przewidziano wspólne uwielbienie Boga przez śpiew. Podczas całego wydarzenia trwać będzie także, w specjalnie przygotowanej kaplicy, nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu, a całość zakończy się wieczorem uwielbieniem i błogosławieństwem.

Zapisy na forum przyjmowane są za pomocą strony www.3forum.pl. Więcej informacji można uzyskać także pod numerem telefonu 604 447 929.