We wtorkowe popołudnie wraz z innymi pielgrzymami ewangelizatorzy z Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji wyruszyli na Msze inaugurującą Świtowe Dni Młodzieży na krakowskich Błoniach. Modlitwę wielu narodów połączył język miłości. Zatarły się różnice i staliśmy się wspólnotą.

Kardynał Dziwisz w kazaniu odniósł się do rozmowy z Ewangelii. Wsłuchaliśmy się w dialog Piotra z Jezusem. Piotr zostawił codzienność, poszedł za Jezusem, aby później przeżyć Jego śmierć i zmartwychwstanie, a teraz staje się odważnym głosicielem Słowa Bożego. Dzisiaj – zapewnia kardynał – Jezus rozmawia z nami, a doświadczenie Piotra może stać się naszym doświadczeniem.

Przed młodymi postawiono trzy pytania. Skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy i co z tego zabierzemy. Przeszłość jest indywidualnym doświadczeniem każdego z nas. Mamy tutaj ludzi żyjących w krajach dobrobytu, ale przyjechali także ci, których kraje są w złej sytuacji. Przynosimy swoje lęki i rozczarowania, ale także nadzieje.  Drugie pytanie przypomina nam, że to Jezus stawia nas w tym miejscu. To moment, w którym zapyta nas o miłość.

Na końcu mówimy o przyszłości. W środę przybędzie Piotr naszych czasów. To spotkanie potrwa tylko kilka dni, później będziemy musieli wrócić do codzienności. Sami zdecydujemy, co zabierzemy ze sobą. Kraków żyje tajemnicą Bożego Miłosierdzia, młodzi mogą zabrać ją ze sobą i iść z nią w świat.

Możemy mieć pewność, że Piotr naszych czasów, który spędzi te dni z nami, umocni naszą wiarę i przyszłość.

Po Mszy Świętej namiot Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji znajdujący się w pobliżu krakowskich Błoni przy ul Piastowskiej 26 wypełnił tłum pielgrzymów, którzy przyszli na spotkanie z biskupami Grzegorzem Rysiem i Edwardem Dajczakiem w ramach ostatniego spotkania z cyklu „Credo”.

Foto: EpiskopatNews