Z myślą o ewangelizatorach, którzy z różnych stron świata przyjadą wkrótce do Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji nasi wolontariusze przygotowali krzyże ewangelizatora, które otrzyma każdy uczestnik ICE w czasie posłania do ewangelizacji.

„Musimy błądzącemu bratu pokazać, że nasza religia to miłość bliźniego, braterstwo, a jej symbolem – serce”.

Tymi słowami bł. Karol de Foucauld charakteryzował swoją misję i powołanie. Gdy po beztroskim życiu z dala od Boga, poprzez osobiste spotkanie z Nim, zrodziła się w Karolu wiara, postanowił żyć dla jednego celu – ”Być żywym kazaniem i przykładem życia ewangelicznego.”

Symbol, który towarzyszyć będzie ewangelizatorom Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji jest połączeniem znaku, jakim posługiwał się patron ICE i dwóch promieni wychodzących z serca. Najpierw z serca Miłosiernego Jezusa, a w konsekwencji Jego ucznia.

Łączy on przesłanie bł. Karola z zamysłem pp. Franciszka, który światu przeżywającemu dramat grzechu i beznadziei, maluje przed oczami Miłosierne oblicze Boga.

Świadczenie miłosierdzia człowiekowi jest owocem spotkania z Miłosierdziem, które jest doświadczeniem każdego głosiciela Dobrej Nowiny, a zapał do dzielenia się wiarą pochodzi z serca odnowionego przez przebaczenie i miłość.