„Misja Warszawy” – w niedzielę rozpoczyna się ewangelizacja stolicy

0
3227

Ożywienie życia parafialnego i współodpowiedzialności osób świeckich za rozwój lokalnego Kościoła – to główne cele „Misji Warszawy”, nowej inicjatywy ewangelizacyjnej. Ważną częścią zainicjowanego w Wielkim Poście przedsięwzięcia jest rozpoczynający się w niedzielę tydzień misyjny, skierowany także do niewierzących.

„Misja Warszawy”, która odbywa się na terenie obydwu stołecznych diecezji, jest częścią europejskiej inicjatywy ewangelizacyjnej „Misja w metropolii”, stworzonej przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Akcja objęła już 12 miast Europy.

Projekt ewangelizacji stolicy powstał z inicjatywy metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza i ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej abp. Henryka Hosera. Do jego organizacji zaproszono księży i świeckich przedstawicieli wspólnot Chemin Neuf, Emmanuel, Neokatechumenatu, Odnowy w Duchu Świętym, Wody Życia.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz wielokrotnie zwracał uwagę na konieczność podjęcia przez Kościół, w tym Kościół w Polsce dzieła nowej ewangelizacji. „Należy mówić o odpowiedzialności Kościoła za tych, którzy zapomnieli o Chrystusie lub znają go niewystarczająco” – mówił hierarcha w Wielki Czwartek. Tłumaczył przy tym, że dzieło nowej ewangelizacji nie zależy w pierwszym rzędzie od oryginalności metod głoszenia Słowa Bożego, choć są one ważne. „Zależy przede wszystkim od naszej głębokiej, osobowej relacji z Chrystusem, od naszego trwania w Nim” – mówił do kapłanów metropolita warszawski.

„Barometrem kapłańskiej postawy jest otwartość naszych parafii na wierzących i szukających, na żyjących na obrzeżach i na obojętnych, ale także na tych, którzy krytykują Kościół” – dodał.

Doświadczenie ewangelizacyjne i stosowane przez nich metody pozwoliły opracować program aktywizowania zarówno regularnie przychodzących do kościoła wiernych jak i docierania do niewierzących.

W stolicy akcja realizowana jest w trzech obszarach: w parafiach, w środowisku akademickim i podczas nadchodzącego tzw. tygodnia misyjnego. Pierwsze dwa polegają na całorocznej pracy ewangelizacyjnej, dzięki której w stołecznych parafiach mają powstawać nowe lub ożywiać się już istniejące wspólnoty.

Jak wyjaśnia Marzena Mikosz, rzeczniczka „Misji Warszawy”, inicjatywa ma na celu ożywienie struktur Kościoła warszawskiego, szczególnie wspólnot akademickich i parafialnych oraz relacji między duszpasterzami a osobami świeckimi w parafii. Parafia ma być bardziej miejscem misyjnym – jej członkowie, korzystając zarówno z kontaktów osobistych, jak i m.in. nowoczesnych mediów powinni skuteczniej docierać ze Słowem Bożym do osób niewierzących lub niepraktykujących w swojej okolicy.

Ewangelizacja obejmie także środowiska akademickie i młodzież. Uczestnicy „Misji Warszawy” w asyście kapłanów będą m.in. odwiedzać akademiki, kluby i puby, nawiązując rozmowy na tematy wiary. Na Pradze odbędzie się m.in. ewangelizacyjny bieg na orientację oraz modlitwy przy kapliczkach, charakterystycznych dla tej dzielnicy Warszawy.

Głównymi ośrodkami ewangelizacji Warszawy jest 12 kościołów parafialnych. Już podczas Wielkiego Postu realizowano w nich pięć inicjatyw duszpasterskich, których celem było: pogłębione rozważanie Pisma Świętego poprzez czytanie fragmentów Ewangelii według św. Marka; rozważanie sensu życia poprzez lekturę „Wyznań” św. Augustyna; zachęta częstszego korzystania z sakramentu pokuty, ewangelizacja rodzin i młodzieży m.in. poprzez szereg katechez tematycznych oraz uwrażliwienie wiernych na potrzebę większego zaangażowania wobec potrzebujących np. w formie wolontariatu.

Trzecim obszarem ewangelizacji stolicy będzie tzw. tydzień misyjny, który potrwa od 15 do 22 kwietnia. Wypełni go szereg inicjatyw ulicznych: koncertów, happeningów, przedstawień teatralnych, ale także noc otwartych konfesjonałów w 12 stołecznych kościołach. Tydzień misyjny rozpocznie się uroczystą Eucharystią, w niedzielę 15 kwietnia o godz. 15.00 w Parku Moczydło na Woli, przed pomnikiem Jezusa Miłosiernego pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

„Ponieważ znaczna część naszego społeczeństwa nie spodziewa się znaleźć w kościele czegoś, co może ją zainteresować, dlatego wychodzimy na ulicę, by na nowo głosić Ewangelię jako Dobrą Nowinę, by powiedzieć o Jezusie Chrystusie, który realnie wkroczył w nasze życie i nadał mu nowy sens” – wyjaśniają organizatorzy. Tego dnia o godz. 20.00 w kościele św. Tomasza Apostoła na Imielinie odbędzie się koncert chóru gospelowego Sound’n’Grace.

18 kwietnia wspólnota Przymierze Miłosierdzia zaprasza do klubu Proxima (ul. Żwirki i Wigury 99A) na dyskotekę. Początek o 19.00. W dniach 19 i 21 kwietnia w godzinach wieczornych odbędą się spotkania ewangelizacyjne w kilkunastu stołecznych akademikach.

19 kwietnia o godz. 20.30 studenci Akademii Teatralnej zaprezentują „Fragmenty Wesela Stanisława Wyspiańskiego” w reż. Ryszarda Peryta.

W sobotę 21 kwietnia w kościele pw. Św. Jakuba przy placu Narutowicza zaplanowano „Misję Młodych Małżeństw”, misję dla mężczyzn oraz spotkanie pod hasłem „Teraz i na zawsze”, połączone z seansem filmowym dla zakochanych.

Inicjatywa misyjna zakończy się 22 kwietnia ewangelizacyjnym „Marszem Gwiaździstym dla Jezusa”. Uczestnicy marszu zgromadzą się o godz. 15.00 w kościołach: św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży, św. Augustyna (ul. Nowolipki 18) i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (ul. Przyrynek 2), by wyruszyć w kierunku Placu Zamkowego, gdzie przed kościołem akademickim św. Anny będzie czas na śpiew, taniec, słuchanie świadectw i wspólną modlitwę.

Program spotkania zostanie przygotowany i poprowadzony przez Ruch Światło-Życie, Odnowę w Duchu Świętym oraz Wspólnotę Emmanuel i Wspólnotę Chemin Neuf. O godz. 19.00 słowo pasterskie do zgromadzonych wygłosi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Szereg wydarzeń ewangelizacyjnych, trwających aż do połowy maja, odbędzie się na terenie diecezji warszawsko-praskiej. I tak np. codziennie w dniach 16-21 kwietnia w różnych parafiach diecezji odbywać się będzie „Wieczór miłości i pokoju – adoracja i posługa konfesjonału”

„Biblia dla zakochanych i małżonków, dla ateistów i wierzących” – to z kolei cykl spotkań biblijnych, które odbywać się będą codziennie w godz. 20.00-21.00 w kościele św. Marka na Targówku.

Rok 2012 – jak zapowiadają twórcy „Misji Warszawy” to dopiero początek „permanentnej ewangelizacji” stolicy, a daty jej zakończenia nie da się ustalić. Inicjatywie patronują kard. Kazimierz Nycz i biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser.

Patronami medialnymi inicjatywy „Misja Warszawy” są: Religia.tv, Radio Niepokalanów, Radio Warszawa, Gość Niedzielny; Tygodnik Idziemy, deon.pl, duchowy.pl, fronda.pl, liturgia.pl, opoka.pl

tk / Warszawa

____________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl