„Misja Warszawy” – dziś początek ewangelizacji stolicy

0
2539

Ożywienie życia parafialnego i współodpowiedzialności osób świeckich za rozwój lokalnego Kościoła – to główne cele „Misji Warszawy”, nowej inicjatywy ewangelizacyjnej, która rozpoczyna się dziś w stolicy. Do jej organizacji zaproszono duszpasterzy oraz przedstawicieli stołecznych wspólnot ewangelizacyjnych. Szczegóły akcji przedstawiono 22 lutego na konferencji prasowej w kurii metropolitalnej warszawskiej.

„Misja Warszawy” jest częścią europejskiej inicjatywy ewangelizacyjnej „Misja w
metropolii”, stworzonej przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Obejmie ona w
Wielkim Poście 12 miast Europy.

W stolicy akcja realizowana będzie w trzech obszarach: w parafiach, w środowisku akademickim i
podczas tzw. tygodnia misyjnego. Pierwsze dwa mają polegać na całorocznej pracy ewangelizacyjnej,
dzięki której w stołecznych parafiach mają powstawać nowe lub ożywiać się już istniejące
wspólnoty.

Jak wyjaśnia Marzena Mikosz, rzeczniczka „Misji Warszawy”, inicjatywa ma na celu ożywienie
struktur Kościoła warszawskiego, szczególnie wspólnot akademickich i parafialnych oraz relacji
między duszpasterzami a osobami świeckimi w parafii. Ma ona być bardziej miejscem misyjnym –
jej członkowie, korzystając zarówno z kontaktów osobistych, jak i m.in. nowoczesnych mediów
powinni skuteczniej docierać ze Słowem Bożym do osób niewierzących lub niepraktykujących w
swojej okolicy.

Ewangelizacja obejmie także środowiska akademickie i młodzież. Uczestnicy „Misji Warszawy”
w asyście kapłanów będą m.in. odwiedzać akademiki, kluby i puby, nawiązując rozmowę na
tematy wiary. Na Pradze odbędzie się m.in. ewangelizacyjny bieg na orientację oraz modlitwy przy
kapliczkach, charakterystycznych dla tej dzielnicy Warszawy. – Myślę, że takie proste pomysły
poskutkują, będą przykładem, że chcemy wyjść do drugiego człowieka, chcemy, by ulice były
pełne Boga – mówił ks. Janusz Kopczyński, duszpasterz akademicki diecezji
warszawsko-praskiej.

Głównymi ośrodkami ewangelizacji Warszawy będzie 12 kościołów parafialnych: katedra św.
Jana Chrzciciela oraz parafie Najświętszego Zbawiciela, św. Jakuba Apostoła, św. Zygmunta, bł.
Władysława z Gielniowa, św. Dominika, Matki Bożej Królowej Aniołów, św. Augustyna, św.
Stanisława Kostki, Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, Dobrego Pasterza oraz parafia św.
Antoniego Marii Zaccarii.

Początkowo akcja miała się odbyć tylko na terenie archikatedry św. Jana Chrzciciela, jak
sugerowano w materiałach Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. – Znaczenie katedry,
kościoła biskupa miejsca, zaczyna w naszych czasach nieco zanikać, dlatego uznaliśmy
organizowanie akcji tylko tam za niewystarczające – wyjaśniał na konferencji prasowej bp Piotr
Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Do włączenia się w akcję zachęca się
jednak także proboszczów wszystkich stołecznych parafii.

W tych 12 parafiach podczas Wielkiego Postu realizowanych będzie pięć inicjatyw duszpasterskich:
pogłębione rozważanie Pisma Świętego poprzez czytanie fragmentów Ewangelii według św. Marka
(mają się w to zaangażować znani ludzie kultury i dziennikarze); rozważanie sensu życia
poprzez lekturę „Wyznań” św. Augustyna; zachętę do częstszego korzystania z sakramentu
pokuty, ewangelizacja rodzin i młodzieży m.in. poprzez szereg katechez tematycznych oraz
uwrażliwienie wiernych na potrzebę większego zaangażowania wobec potrzebujących np. w formie
wolontariatu.

Trzecim obszarem ewangelizacji stolicy będzie tzw. tydzień misyjny, który potrwa 15-22 kwietnia.
Wypełni go szereg inicjatyw ulicznych: koncertów, happeningów, przedstawień teatralnych, ale
także noc otwartych konfesjonałów w 12 stołecznych kościołach. „Będzie to swoista
manifestacja wiary” – zapowiada Marzena Mikosz.

Tydzień misyjny rozpocznie się uroczystą Eucharystią o godz. 15.00 w Parku Moczydło na Woli
pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza, a zakończy się 22 kwietnia
ewangelizacyjnym „Marszem Gwiaździstym dla Jezusa”.

„Ponieważ znaczna część naszego społeczeństwa nie spodziewa się znaleźć w kościele
czegoś, co może ją zainteresować, dlatego wychodzimy na ulicę, by na nowo głosić Ewangelię
jako Dobrą Nowinę, by powiedzieć o Jezusie Chrystusie, który realnie wkroczył w nasze życie i
nadał mu nowy sens” – wyjaśniają organizatorzy.

Uczestnicy marszu zgromadzą się o godz. 15.00 w kościołach: św. Aleksandra na Placu Trzech
Krzyży, św. Augustyna (ul. Nowolipki 18) i Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (ul. Przyrynek
2), by wyruszyć w kierunku Placu Zamkowego, gdzie przed kościołem akademickim św. Anny będzie
czas na śpiew, taniec, słuchanie świadectw i wspólną modlitwę. Program spotkania zostanie
przygotowany i poprowadzony przez Ruch Światło-Życie, Odnowę w Duchu Świętym oraz Wspólnotę
Emmanuel i Wspólnotę Chemin Neuf. O godz. 19.00 słowo pasterskie do zgromadzonych wygłosi
metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Rok 2012 – jak zapowiadają twórcy „Misji Warszawy” to dopiero początek „permanentnej
ewangelizacji” stolicy, a daty jej zakończenia nie da się ustalić. Inicjatywie patronują kard.
Kazimierz Nycz i biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser.

lk / Warszawa

______________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl