Wykładowcy OSE

 

Wśród wykładowców OSE są ewangelizatorzy z wieloletnim doświadczeniem posługi w różnych krajach i kulturach:

 

– abp Rino Fisichella – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

– abp Jose Octavio Ruiz Arenas – Sekretarz Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji

– bp Grzegorz Ryś– Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji

– bp Edward Dajczak (Koszalin)

– bp Andrzej Czaja (Opole)

– bp Roman Pindel (Bielsko-Biała)

– ś.p. Ks. Peter Hocken (Austria) (1932-2017)

– Ks. Michael White (USA)

– Brian Crook (USA)

– Jose H. Prado Flores (Meksyk)

– Angela Chineze (Brazylia)

– Michelle Moran (Anglia)

– Krystyna Sobczyk (Kraków)

– Ulf Ekman (Szwecja)

– John Jonatan Paul (Malezja)

– Sławomir Hinc (Poznań)

– Ks. Jan Miczyński (Lublin)

– O. Krzysztof Czerwionka CR (Stryszawa)

– O. Paweł Drobot CSsR (Kraków)

– O. Michał Zamkowsky CSsR (Słowacja)

– Ks. Michał Dąbrówka (Tarnów)

– Ks. Remigiusz Recław SI (Łódź)

– Krzysztof Najdowski (Poznań)

– Antoni Tompolski (Kraków)