Poniżej zostały zamieszczone najbardziej istotne dokumenty z punktu widzenia Nowej Ewangelizacji. Wkrótce więcej…

EVANGELII GAUDIUM
LINEAMENTA
ADHORTACJA APOSTOLSKA EVANGELII NUNTIANDI
ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO
UBICUMQUE ET SEMPER

Aktualności

  W Schönstatt rozpoczęło się dziś Sympozjum Teologiczno-Pastoralne Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, które prowadzi Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Bierze w nim udział blisko...