Poniżej zostały zamieszczone najbardziej istotne dokumenty z punktu widzenia Nowej Ewangelizacji. Wkrótce więcej…

EVANGELII GAUDIUM
LINEAMENTA
ADHORTACJA APOSTOLSKA EVANGELII NUNTIANDI
ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO
UBICUMQUE ET SEMPER

Aktualności

Czego możemy nauczyć się od ewangelizatora z Meksyku?

  Dlaczego podczas każdej Mszy Świętej powtarzamy słowa setnika rzymskiego: "Panie, nie jestem godny, abyś wszedł pod mój dach...", a za chwilę przyjmujemy Komunię Święta? Jose...