Poniżej zostały zamieszczone najbardziej istotne dokumenty z punktu widzenia Nowej Ewangelizacji. Wkrótce więcej…

EVANGELII GAUDIUM
LINEAMENTA
ADHORTACJA APOSTOLSKA EVANGELII NUNTIANDI
ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO
UBICUMQUE ET SEMPER

Aktualności

  W Centrum Ewangelizacji i Modlitwy na Wzgórzu Miłosierdzia w Stryszawie trwa VI Seminarium Krajowe Szkół Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA). Uczestnikami są dyrektorzy i...