Poniżej zostały zamieszczone najbardziej istotne dokumenty z punktu widzenia Nowej Ewangelizacji. Wkrótce więcej…

EVANGELII GAUDIUM
LINEAMENTA
ADHORTACJA APOSTOLSKA EVANGELII NUNTIANDI
ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO
UBICUMQUE ET SEMPER

Aktualności

  Wielu ewangelizatorów w okresie wakacyjnym szuka sposobu, by z przesłaniem Ewangelii dotrzeć do osób wypoczywających na urlopach. W tym celu idą w miejsca, gdzie...