Wydziały

Instytucje diecezjalne do spraw Nowej Ewangelizacji:

Diecezja Nazwa wydziału Kontakt  Logo
białostocka nie utworzono Wydział Duszpasterstwa – koordynator ds. NE ks. Zbigniew Snarski Pobierz
bielsko-żywiecka Wydział ds. Ewangelizacji Mgr lic. Elżbieta Król-Cebulska; www.ewangelizacja.bielsko.pl Pobierz
bydgoska nie utworzono Pobierz
częstochowska Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Przewodniczący Zespołu: ks. Michał Krawczyk Pobierz
drohiczyńska Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Dyrektor Wydziału: ks. dr Robert Grzybowski; www.snedrohiczyn.pl Pobierz
elbląska Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Przewodniczący Zespołu: ks. Grzegorz Puchalski Pobierz
ełcka nie utworzono Wydział Duszpasterstwa Ogólnego – ks. kan. dr Jacek Uchan (Dyrektor) Pobierz
gdańska nie utworzono Pobierz
gliwicka Sekcja ds. Nowej Ewangelizacji Dyrektor Sekcji – ks. Artur Sepioło Pobierz
gnieźnieńska nie utworzono Prace koordynuje Wydział Duszpasterski – Ks. kan. dr Franciszek Jabłoński Pobierz
kaliska Zespół Koordynacyjny ds. NE w diec. kaliskiej. Ks. Dominik Wodniczak – przewodniczący zespołuDelegat Biskupa – ks. prał. Andrzej Latoń – Wikariusz Generalny Pobierz
katowicka Sekretariat ds. Nowej Ewangelizacji Ks. Krzysztof Biela – Moderator do spraw Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej Pobierz
kielecka nie utworzono Ks. Marian Królikowski – Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „św. Pawła” w Kielcach www.rmissio.pl Pobierz
koszalińsko-kołobrzeska nie utworzono Prace koordynuje Wydział Duszpasterski Pobierz
krakowska Sekretariat ds. Nowej Ewangelizacji Bp Grzegorz Ryś (Przewodniczący) Pobierz
legnicka nie utworzono Prace koordynuje Wydział Duszpasterski Pobierz
lubelska Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Ks. Michał Zybała – archidiecezjalny koordynator ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Lubelskiej Pobierz
łomżyńska nie utworzono koordynator do spraw Nowej Ewangelizacji – ks. Jacek Czaplicki Pobierz
łowicka Referat ds. NE referent diecezjalny ks. kan. Robert Kwatek Pobierz
łódzka nie utworzono Wydział Duszpasterstwa – ks. Przemysław Góra Pobierz
opolska Referat ds. NE Referat ds. NE przy Wydziale Duszpasterskim – ks. Eugeniusz Ploch (Diecezjalny Referent ds. NE) Pobierz
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego nie utworzono Oddział Duszpasterski Kurii Polowej Pobierz
pelplińska nie utworzono Pobierz
płocka Konsultant ds. NE Dr Iwona Zielonka www.nowaewangelizacja.com.pl Pobierz
poznańska Referat ds. NE Ks. Waldemar Szlachetka; Ks. Dariusz Madejczyk; Piotr Bączyk. Pobierz
Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei w Polsce nie utworzono Pobierz
przemyska Rada ds. NE Przewodniczący Rady ds. NE – ks. Mariusz Ryba (Moderator SNE św. Jakuba) Pobierz
radomska nie utworzono Osoba do kontaktu: ks. dr Sławomir Płusa Pobierz
rzeszowska Zespół ds. NE Prace koordynuje Wydział Duszpasterski – Ks. prał. Jan Szczupak (Dyrektor) Pobierz
sandomierska Zespół ds. NE Prace koordynuje Wydział Duszpasterstwa Ogólnego – Ks. dr Krzysztof Kida (Dyrektor) Pobierz
siedlecka nie utworzono Koordynator dzieł NE – ks. Mateusz Czubak (v-ce dyrektor Wydziału Duszpasterskiego) Pobierz
sosnowiecka nie utworzono Diecezjalny Moderator do spraw Nowej Ewangelizacji – ks. Mirosław Jadłosz Pobierz
szczecińsko-kamieńska nie utworzono Prace koordynuje Wydział Duszpasterski – ks. dr Piotr Skiba (Dyrektor Wydziału) Archidiecezjalna Rada ds. Nowej Ewangelizacji – Szczecin Pobierz
świdnicka nie utworzono Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Pobierz
tarnowska nie utworzono Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Pobierz
toruńska Referat ds. NE O. mgr lic. Jacek Dubel CSsR – referat ds. NE; Bp Józef Szamocki – Diec. Komisja Programowania Działań na rzecz NE Pobierz
warmińska  nie utworzono Pobierz
warszawska nie utworzono Zespół koordynujący Misję Miast (Ewangelizacja Warszawy) Pobierz
warszawsko-praska nie utworzono Ks. kan. Dariusz Korbik – Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Pobierz
włocławska nie utworzono Wydział Duszpasterstwa Ogólnego – ks. mgr lic. Radosław Nowacki Pobierz
wrocławska

Rada ds NE

przy Duszpasterstwie Ruchów Katolickich

Ks. Grzegorz Michalski (Duszpasterz Ruchów Katolickich) www.żórawina.archidiecezja.wroc.pl Pobierz
zamojsko-lubaczowska  Zespół ds NE  Ks. Piotr Jakubiak; http://nezamosc.pl Pobierz
zielonogórsko-gorzowska nie utworzono Ks. Tomasz Gierasimczyk – referent Wydziału Duszpasterskiego Pobierz

[hr size=’small’]

Prowincja Nazwa wydziału Kontakt  Logo
Polska Prowincja Werbistów Przedstawiciel Ks. Damian Piątkowiak (Nysa)
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

Używanie logo Nowej Ewangelizacji zastrzeżone jest wyłącznie dla osób odpowiedzialnych z ramienia Biskupów i upoważnionych przez nich do firmowania tym znakiem lokalnych inicjatyw związanych bezpośrednio z Nową Ewangelizacją.