Postulaty powołania referenta do spraw prolife, regularnej współpracy różnych wspólnot, starannego przygotowywania się katechetów do katechezy oraz wykorzystywania zdobyczy techniki w głoszeniu Ewangelii Jezusa zgłosiła młodzież, która w dniach 31 sierpnia – 1 września spotkała się w Płocku na II Synodzie Młodych. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Bóg jest zawsze młody”, a jego patronem był św. Stanisław Kostka – patron młodzieży i diecezji płockiej. Diecezja płocka jest jedyną w Polsce, w której organizowane są Synody Młodych.

Miejscem obrad synodalnych było Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. W synodzie uczestniczyło około 200 przedstawicieli młodzieży z dekanatów, ruchów i wspólnot. Młodzież pracowała w grupach pod okiem świeckich animatorów i duchownych moderatorów, nad 12 tematami, rozpatrywanymi w trzech blokach tematycznych: „Święty Kościół – sakramenty i słowo Boże”, „Mój Kościół – parafia”, „Odpowiedzialność za życie”. Efektem dwudniowych pracy było „Przesłanie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej”, które odczytała młodzież na zakończenie synodu.

W ramach bloku „Święty Kościół – sakramenty i słowo Boże” młodzież zawarła m.in. wezwanie do ewangelizacji rówieśników, organizowanie rekolekcji szkolnych – w szkołach, noszenia i manifestowania symboli religijnych i emblematów ruchów kościelnych, cyklicznej audycji dla młodzieży w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej, wprowadzenia skupienia i ciszy przed Mszą św., organizowania jej dla młodzieży w godzinach wieczornych, z krótkimi, dialogowanymi kazaniami, spowiedzi przed Mszą św., starannego przygotowania katechetów do katechezy i wykorzystywania podczas niej zdobyczy techniki oraz „nieoceniania wiary uczniów”.

Zastanawiając się nad blokiem „Mój Kościół – parafia” młodzież doszła m.in. do wniosku, że parafia powinna być środowiskiem otwartym na powstawanie nowych grup religijnych, bardziej przejrzystym finansowo, przekazującym środki na duszpasterstwo młodzieży. Młodzi zaproponowali ponadto docieranie do osób niezwiązanych z Kościołem poprzez organizację inicjatyw sportowych, edukacyjnych, czy charytatywnych, inicjowanie przedsięwzięć na wzór Akademii „ABC Chrześcijaństwa” oraz organizowanie dekanalnych spotkań młodzieży.

W bloku tym zawarto także apel o regularną współpracę wspólnot ze sobą np. podczas Diecezjalnego Dnia Wspólnot, stworzenie wspólnego spotu reklamowego wspólnot diecezji płockiej, stworzenie interaktywnej i aktualizowanej mapy wspólnot młodzieżowych. Młodzi chcieliby także większej dostępności księży dla wiernych, systematycznej kontroli ich pracy duszpasterskiej oraz tego, aby księża szanowali swoje powołanie i „nie uchylali się od obowiązków swojego stanu”.

W ramach bloku C – „Odpowiedzialność za życie” młodzi zawarli prośbę, aby duszpasterze współpracowali z rodzicami w procesie ich wychowywania, a „parafia pobudzała do brania odpowiedzialności za życie”. Przyznali, że poważnym problemem jest pornografia, że potrzebują wiedzy biologicznej i medycznej w zakresie planowania rodziny, referenta do spraw prolife, promocji Marszy dla Życia i Rodziny, Ruchu Czystych Serc oraz Dnia Świętości Życia. Potrzebują też ośrodków niosących pomoc psychologiczno-pastoralną.

Młodzi postulowali też lepsze wykorzystywanie świata wirtualnego do „spotkania z Chrystusem”. Służyć temu mogą dobrze administrowane i regularnie aktualizowane strony parafii i organizacji religijnych, publikowanie w sieci wartościowych kazań, konferencji i rekolekcji, a także stron umożliwiających zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi („Questions and answers”) oraz umieszczanie próśb o modlitwę. Uznali, że okazją do dawania świadectwa mogą być organizowane przez różne wspólnoty wydarzenia takie jak „Festiwal młodych”.

„Przesłanie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej” zostanie przesłane papieżowi Franciszkowi, przed pierwszym w historii Synodem Biskupów o młodych, odbywającym się jesienią w Rzymie.

Mszy św. na zakończenie synodu przewodniczył bp Piotr Libera. Zaprezentował młodzieży list, jaki otrzymał od papieża Franciszka z okazji Roku św. Stanisława Kostki. Ojciec święty napisał w nim m.in., że droga tego Świętego z Rostkowa na Mazowszu przez Wiedeń do Rzymu – była „wielkim biegiem na przełaj do tego celu życia każdego chrześcijanina, jakim jest świętość”.

Biskup dodał, że to o nią mu chodziło, gdy ogłosił II Synod Młodych. Dlatego gdy kilkanaście dni temu na bramie jego domu powieszono kilkanaście par dziecięcych bucików, a przecież przed laty w imię najwyższych ideałów rezygnował z założenia własnej rodziny i wielokrotnie zabierał w sprawie pedofilii zdecydowany głos, zwłaszcza w obronie ofiar, a „zło wypalał natychmiast rozpalonym żelazem”, to jako człowieka uprawiającego sport, zmotywowało go to do dalszego działania.

Hierarcha zaapelował, aby nie opuszczać rąk w geście rezygnacji, czy zrezygnować z bycia w Kościele i bycia z Kościołem. Zło trzeba wykorzeniać, a jednocześnie jeszcze bardziej kochać Jezusa, jeszcze głębiej żyć ideałem Ewangelii, poważniej spoglądać na swoją przyszłość jako ojca i męża, jako żony i matki, jako księdza czy zakonnicy, jako osoby, której przyszło żyć samotnie, ale nie zgorzknieć, nie obrażać się na Kościół, nie mieć pretensji do całego świata, nie gorszyć się, ale „siać dobro” i pamiętać, że „bieg na przełaj”, to nie to samo, co „bieg na skróty”.

„Teraz czas na ludzi głębokiej wiary, ludzi wielkich ideałów. Ideały się nie starzeją. Ideały ze świętością u ich szczytu – wciąż są młode, bo Bóg jest młody. Świętość, obrona świętości jest obowiązkiem Kościoła. To ona jest specyficzną wartością, do której tylko Kościół zaprasza i ona jest jego obowiązkiem, naszym obowiązkiem, nie kiedyś tam – już!” – zaapelował biskup.

Duchowny za papieżem Franciszkiem powtórzył też, że św. Stanisław Kostka uczył wolności, która jest „zdolnością do obierania najlepszych dróg postępowania i życia”. Wezwał młodych, aby nie ulegali presji mentalności tego świata czy iluzjom życia na pokaz, a życia nie traktowali jako „wiecznej balangi”.

Poprosił też młodych, aby naśladowali Jezusa w myśl stanisławowej zasady „Ad maiora natus sum” nie do wywyższania się, ale „do wydobywania z siebie i z innych tego, co najlepsze, najszlachetniejsze”. Warto dla Jezusa zaryzykować swoje życie, bo „Jezus, jest Panem ryzyka”, jak napisał papież Franciszek na zakończenie listu.

Na zakończenie Mszy św. bp Libera pobłogosławił obecnych relikwiami św. Stanisława Kostki – patrona synodu, rodem z Rostkowa w diecezji płockiej.

W programie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej była codzienna Msza św., adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Młodzi spotkali się także z artystą mimem Ireneuszem Krosnym.

Diecezja płocka jest jedyną w Polsce, w której odbyły się dwa Synody Młodych (pierwszy miał miejsce w roku 2015, w ramach 43. Synodu diecezjalnego).

Treść przesłania sporządzonego podczas synodu dostępna jest TUTAJ.

___________

Źródło: eKai.pl