Płock: zakończyła się akcja ewangelizacyjna na ulicach polskich miast

0
1068
Świadomość

Warszawę, Łódź, Kraków, Częstochowę, Radom i Płock odwiedziła 20-osobowa grupa ewangelizatorów z płockiej wspólnoty Laboratorium Wiary i grupy teatralnej Teatr Trzeciego. Na ulicach miast najpierw pokazywali spektakl pt. „Świadomość”, a potem rozmawiali z widzami o wierze: „To była ewangelizacja na rynkach, w autobusach, tramwajach i na stacjach benzynowych. Wiele osób się za nią modliło”, mówił na zakończenie ks. Jacek Gołębiowski, opiekun duchowy obu grup młodzieży.

Punktem wyjścia do działań ewangelizacyjnych była prezentacja 20-minutowego spektaklu pt. „Świadomość”. Pokaz spektaklu w każdym z miast poprzedzała akcja informacyjna: młodzież w niebieskich koszulkach z napisem „Świadomość” roznosiła ulotki o spektaklu i zapraszała do jego obejrzenia.

Po wspólnej modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego rozpoczynał się spektakl, przygotowany pod kierunkiem aktora Adam Łoniewskiego przez młodzież ze wspólnoty Laboratorium Wiary oraz grupy teatralnej Teatr Trzeciego w Płocku. Pokazano w nim stworzenie świata i człowieka, grzech pierworodny, przez który człowiek utracił kontakt z Bogiem, koncentrację na egoizmie i konsumpcjonizmie. Finałem było odmówienie „Hymnu do miłości” św. Pawła.

Potem swoją pracę zaczynali animatorzy: prowadzili z widzami rozmowy indywidualne, pytali o wrażenia i odbiór spektaklu, rozmawiali o wierze, modlili się z rozmówcami – młodzieżą, rodzinami, osobami samotnymi.

Akcja prowadzona była w sześciu miastach w Polsce: w Parku Reymonta w Łodzi, Alejach Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, na Rynku w Krakowie, w Radomiu, na Starym Rynku w Płocku. Najbardziej efektywna okazała się ewangelizacja na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie – trwała około 5 godzin.

„W momencie, gdy wychodziliśmy do ludzi, to z jednej strony rozmawialiśmy o doświadczeniu Pana Boga w swoim życiu, ale z drugiej strony, żeby nie być gołosłownym, musieliśmy opierać się na Piśmie Świętym. Bez spotkania z Bogiem na rekolekcjach nie mielibyśmy jednak po co jechać w Polskę” – podsumowuje Joanna Bartnicka, jedna z koordynatorek akcji ewangelizacyjnej „Świadomość”.

Ks. Jacek Gołębiowski, pomysłodawca projektu, proboszcz parafii św. Stanisława BM w Dąbrowie koło Mławy w diecezji płockiej podkreśla, że celem projektu było to, aby młodzi ewangelizatorzy stawali się bardziej świadomi siebie, swojej wiary, Boga i Jego obecności w Kościele, żeby wiara nie kojarzyła się im jedynie z przyjętą tradycją: „Tylko przez świadectwo wiary będą mogli doprowadzić do spotkania z Panem Jezusem. O powodzenie naszej akcji modliło się wiele osób” – dodaje duszpasterz.

Akcję ewangelizacyjną w polskich miastach poprzedziły pięciodniowe rekolekcje w Domu Miłości Ojca w Dąbrowie, poprowadzone przez ks. Gołębiowskiego. Ich przedmiotem był kerygmat: czy człowiek jest świadomy, że Bóg go kocha, czy ma świadomość własnej grzeszności, czy wie, że będzie zbawiony w Jezusie Chrystusie, jeśli przyjmie Go jako Pana i Zbawiciela?

Równolegle w Dąbrowie odbywały się warsztaty teatralne pod kierunkiem aktora i reżysera Adama Łoniewskiego, opiekuna Teatru Trzeciego z Płocka

eg / Płock

 

___________________________________
Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl