Płock: Spotkanie formacyjne świeckich ewangelizatorów

0
1214

Świeccy ewangelizatorzy, którzy wspólnie z księżmi prowadzić będą rekolekcje kerygmatyczne w diecezji płockiej, 16 listopada wzięli udział w spotkaniu formacyjnym w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku.  W spotkaniu uczestniczył bp Piotr Libera, który podkreślał, że liczy na aktywny udział świeckich w głoszeniu kerygmatu w diecezji.

Biskup płocki podczas spotkania przypomniał priorytety nowego programu duszpasterskiego, na kolejne 3 lata. Jednym z jego celów jest ewangelizacja. Dlatego konieczne jest podjęcie konkretnych działań ewangelizacyjnych w parafiach: „Liczę na świeckich – stwierdzał bp Libera. – Ekipy kerygmatyczne, które powstaną, będą prowadzić w diecezji rekolekcje kerygmatyczne, adresowane do wszystkich wiernych. Przez kerygmat prowadzi się człowieka do wyboru Jezusa”, mówił hierarcha. Wyraził także radość, że do pracy w ekipach zgłosiło się 100 osób.

Natomiast ks. dr Jarosław Kamiński, dyrektor wydziału duszpasterskiego w Kurii Diecezjalnej Płockiej przekonywał, że ewangelizatorzy powinni być „świadkami, którzy wychodzą poza schematy”: „Rekolekcje kerygmatcyzne, to dzieło całej diecezji, nowe dzieło. Nie trzymamy się tego, co już było, Tworzymy nowe rzeczy”, komentował ks. Kamiński.

Z kolei dr Iwona Zielonka, – koordynator formacji ekip kerygmatycznych i konsultant ds. nowej ewangelizacji w diecezji płockiej mówiła, że ekipy te są „odpowiedzią Kościoła na wezwanie do nowej ewangelizacji”. Ta odpowiedź musi mień nowy kształt, musi wyjść poza formy pobożnościowe, które nieraz są ważniejsze od samego Jezusa: „Kościół głosił kerygmat od swych początków. Rodzi to wspólnotę wierzących, integruje. Głoszenie kerygmatu, to głoszenie Jezusa, bo kerygmat jest osobą – Jezusem”, akcentowała Iwona Zielonka.

Gościem spotkania był ks. dr Adam Bajorski, rektor Seminarium Duchownego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, który od ponad 20 lat zajmuje się ewangelizacją. Pochwalił diecezję płocką za stworzenie pilotażowego programu ewangelizacyjnego: „Jest to program `od dołu`, czyli opiera się na kapłanach i świeckich, którzy będą go tworzyć. Ten program jest wizją duszpasterstwa, ma swoją metodologię, swoje formy. Każdy z nas powinien być Bartymeuszem, który zrzuci płaszcz poczucia bezpieczeństwa i pójdzie za Jezusem ”, wskazywał ks. Bajorski.

Warsztaty dla ewangelizatorów poprowadziła Anna Maria Kolberg OV z diecezji pelplińskiej, ewangelizatorka z 20-letnim stażem. Każdy z ich uczestników musiał odpowiedzieć na trzy zadane pytania m.in. dotyczące tego, czego potrzeba do dzieła ewangelizacji. W tym przypadku padały odpowiedzi, że: formacji osobistej, nowej wrażliwości, współpracy. Natomiast odpowiadając na pytanie, czego do ewangelizacji potrzebuje diecezja, wskazywano na ożywienie więzi osobistej i we wspólnotach, ożywienie apostolatu oraz potrzebę większej współpracy kapłanów i świeckich.

Spotkanie w „Studni” zakończyło się modlitwą uwielbieniową przed Najświętszym Sakramentem.

W spotkaniu formacyjnym ekip kerygmatycznych wzięło udział 100 osób, z parafii oraz ruchów i stowarzyszeń diecezjalnych: Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy św. Brata Alberts, Klubu Inteligencji Katolickiej, Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji, Kościoła Domowego i Wojska Gedeona. Poprzedziło je październikowe spotkanie księży. Natomiast w grudniu zaplanowano spotkanie księży i świeckich, którzy utworzą mieszane ekipy, w przyszłości prowadzące rekolekcje kerygmatyczne w parafiach.

© 2013 Diecezja Płocka