Pelplin: Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami – niezwykła propozycja dla młodzieży

0
1290

Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami, działająca pod patronatem biskupa pelplińskiego, przygotowuje się do kolejnego sezonu. W lipcu i sierpniu w Chorwacji młodzie entuzjaści żeglarstwa będą mogli zdobyć szlify żeglarskie na wodach Adriatyku. To bardzo oryginalna forma nowej ewangelizacji i edukacji młodzieży, którą organizuje ks. prałat Andrzej Jaskuła, kpt. jachtowy, kapłan diecezji pelplińskiej.

Jest to także oryginalna propozycja dla młodych przed Rokiem Wiary: „Żeglarstwo morskie jest kuźnią silnych charakterów, a takich potrzebuje łódź Kościoła XXI wieku” – powtarza ks. Jaskuła.

Działające od 15 lat pod patronatem biskupa pelplińskiego ogólnopolskie stowarzyszenie wychowawcze o nazwie „Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami” włącza się w formację liderów „nowej ewangelizacji”. Inspiracją jest ogłoszony przez Benedykta XVI Roku Wiary oraz ostatnie wskazania Konferencji Episkopatu Polski.

Zarząd stowarzyszenia, któremu przewodzi ks. prałat Andrzej Jaskuła, kpt. jachtowy, postanowił zarezerwować dla wyżej wymienionego projektu dwa obozy formacyjne podczas tegorocznych wakacji.
Terminy: I – od 30 lipca do 14 sierpnia (z pełnym szkoleniem na patent żeglarza jachtowego); II – od 12 do 24 sierpnia (tzw. warsztaty marynistyczne).
Miejscem obozów, przez które przewinęło się dotąd 1400 młodych ludzi z Polski i Polonii, jest malownicza wyspa Iż w Chorwacji. Ośrodek szkoleniowy mieści się w obiektach dawnej plebanii. To stąd w ub. roku wyruszyła młodzież pełnomorskim jachtem na Światowe Dni Młodzieży do Madrytu. W drodze powrotnej odwiedzili Rzym i byli na audiencji u Ojca Świętego.

„Program obozów pozwala zdobyć szlify żeglarskie na wodach Adriatyku, a codzienna Msza św. w oddanym do dyspozycji młodych tysiącletnim kościółku pogłębia więź młodych z Chrystusem”, powiedział 11 maja 2012 r. diecezjalnemu Radiu Głos w Pelplinie ks. Jaskuła. „W tym roku planujemy dodatkowo cykl konferencji i rozmów o wierze”, dopowiedział ks. Jaskuła.
Adresatem projektu jest młodzież szkolna i akademicka działająca w różnego typu stowarzyszeniach i ruchach katolickich. Ośrodek może jednorazowo przyjąć 30-osobową grupę. Dysponuje doświadczoną kadrą kapelanów, instruktorów żeglarstwa, wychowawców i wolontariuszy. Grupy mogą przyjeżdżać także z własną kadrą i programem uwzględniającym wykorzystanie zajęć na morzu, co jest specyfiką wychowawczą stowarzyszenia.
„Żeglarstwo morskie jest kuźnią silnych charakterów, a takich potrzebuje Łódź Kościoła XXI wieku” – powtarza ks. Jaskuła, żeglarz, harcerz i dawny diecezjalny moderator Ruchu Światło – Życie.

Kontakt: www.cspz.pl, e-mal: sekretariat@cspz.pl
Kontakt z ks. Andrzejem Jaskułą – 694 451 750

ks. is / Pelplin

____________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl