Zasady przyjęcia do OSE

Logo Nowej Ewangelizacji„Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji”

  1. Adresatami programu Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów są wyłącznie osoby zaangażowane w życie wspólnoty kościoła lokalnego, mające w swoim dorobku doświadczenie formacji do ewangelizacji w grupach, ruchach, stowarzyszeniach kościelnych (np. Ruch Światło-Życie, Odnowa Charyzmatyczna, Neokatechumenat, Szkoła Nowej Ewangelizacji), formacji teologicznej jak i posługi ewangelizacyjnej choćby w minimalnym zakresie. Bowiem program OSE jest kolejnym stopniem formacji i nie może zastępować doświadczenia i formacji podstawowej, która odbywa się w małych grupach wzrostu.
  2. Zgłoszenia dokonuje się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na witrynie www.NowaEwangelizacja.org oraz dołączonej ankiety łącznie z akceptacją Regulaminu OSE w drugiej edycji do dnia 28 lutego 2015r.
  3. Formularz zgłoszeniowy zostanie aktywowany w dniu 15 października 2014r.
  4. Osoby świeckie dołączają do składanej dokumentacji potwierdzenie zaangażowania w życie parafii i dzieło ewangelizacji od swojego proboszcza lub księdza opiekuna wspólnoty w której formują się i posługują.
  5. Po wpłynięciu zgłoszenia do biura OSE w ciągu trzech tygodni zgłaszający otrzyma informację o statusie zgłoszenia.
  6. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia do grona uczestników OSE i wpłaceniu 50% zaliczki do 28 lutego na wskazane konto, uczestnik podpisuje umowę lojalnościową zobowiązującą do udziału w całości edycji OSE (cztery moduły). Pozostałą część należności należy uiścić do 28 lutego 2016 roku.
  7. Po dopełnieniu powyższych wymagań, uczestnik drogą elektroniczną otrzymuje dostęp do wiadomości szczegółowych zawierających plan poszeczególnych dni, rozkład godzinowy zajęć, tematy sesji i zajęć warsztatowych oraz materiały do pracy osobistej.