Terminy, miejce i organizacja

Logo Nowej EwangelizacjiStruktura, czas trwania i miejsce OSE

  1. Każdy moduł rozpoczyna się w niedzielę wieczorem a kończy w piątek po obiedzie. Struktura wewnętrzna modułu jest tak skonstruowana, aby uczestnicy mogli jak najowocniej skorzystać z dobranych pod kontem procesu pedagogicznego sesji tematycznych prezentujących najważniejszy materiał naukowy, oraz zajęć warsztatowych wprowadzających w doświadczenie poznanych treści.
  2. Czas trwania danej edycji OSE podzielony jest na cztery moduły rozłożone na cykliczne spotkania na przestrzeni dwóch lat.
  3. Ilość uczestników jest ograniczona zastosowaną metodologią jak i logistyką i nie powinna przekraczać minimalnie od 60 do maksymalnie 80 uczestników. Uczestnicy podzieleni są na mniejsze grupy w których odbywają się zajęcia warsztatowe.
  4. Każdy z uczestników zgłaszając się do OSE zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich czterech modułach i wszystkich sesjach, zajęciach warsztatowych jak i oznaczonych modlitwach.
  5. Wszyscy uczestnicy zamieszkują przez czas trwania modułu w ośrodku OSE – Dom Rekolekcyjny Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Zamojskiego 56 w Krakowie. Zakwaterowanie odbywa się w pokojach 2-3 osobowych posiadających każdy swoją łazienkę i dostęp do wi-fi.

Tematy poszczególnych modułów

Każda edycja OSE składa się z czterech modułów rozłożonych na dwa lata formacji.

Moduł I.: Temat: Kerygmat i Nowa Ewangelizacja.

Moduł II.: Temat: Duch Święty i Kościół- dynamika Nowej Ewangelizacji.

Moduł III.: Temat: Drogi doświadczenia Boga – duchowość Nowej Ewangelizacji.

Moduł IV.: Temat: Idźcie i czyńcie uczniów – obszary i metody Nowej Ewangelizacji.

Terminy poszczególnych edycji jak i modułów

 

EDYCJA I.: 2013-2015

Moduł I. : 10-15 listopada 2013r.

Moduł II.: 18-23 maja 2014r.

Moduł III.: 9-14 listopada 2014r.

Moduł IV.: 8-13 lutego 2015r.

EDYCJA II.: 2015 – 2016

Moduł I.: 17-22 maja 2015r.

Moduł II.: 8-13 listopada 2015r.

Moduł III.: 15-20 maja 2016r.

Moduł IV.: 6-11 listopada 2016r.

Koszt udziału w drugiej edycji OSE

Biorąc pod uwagę, że całość przedsięwzięcia nie jest dofinansowywana przez żadną instytucję, finanse na funkcjonowanie Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów pochodzą z opłat uczestników. Koszt udziału w drugiej edycji wynosi 3000zł (4 moduły po 750zł.). Na koszt składają się: opłata za korzystanie z Domu Rekolekcyjnego; zamieszkanie i pełne wyżywienie uczestników i prowadzących zajęcia; zwrot kosztów podróży oraz honorarium dla wykładowców i prowadzących warsztaty; obsługę biura OSE i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

 

Wykładowcy i prowadzący zajęcia warsztatowe pierwszego modułu:

Bp dr hab. Grzegorz Ryś (Kraków)

Dr Jose H. Prado Flores (Guadalajara – Meksyk)

Dr hab. Stanisław Dyk (Lublin – KUL)

Dr hab. Jacek Kurzępa (Wrocław – SWPS)

O. Krzysztof Czerwionka CR (Stryszawa)

Mgr Mateusz Sieniewicz (Warszawa)

Mgr Dariusz Trętowicz (Gubin)

 

Wykładowcy i prowadzący zajęcia warsztatowe drugiego modułu:

Bp dr hab. Grzegorz Ryś (Kraków)

Abp Rino Fisichella (Rzym) – Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Ks. dr Krzysztof Marcjanowicz (Rzym) – pracownik Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Ks. Peter Hocken (Austria)

O. Michał Zamkovsky CSsR (Podolinec) & Wspólnota Ewangelizacyjna „Rieka Zivota” (Słowacja)

Antoni Tompolski (Kraków)

Ks. dr Jan Miczyński (Lublin – KUL)

Ks. dr hab. Stanisław Dyk (Lublin – KUL)

Dr hab. Jacek Kurzępa (Wrocław – SWPS)

Mgr Mateusz Sieniewicz (Warszawa)

Mgr Dariusz Trętowicz (Gubin)

 

Wykładowcy i prowadzący zajęcia warsztatowe trzeciego modułu:

Bp dr hab. Grzegorz Ryś (Kraków)

Abp Rino Fisichella (Rzym) – Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Ks. dr Krzysztof Marcjanowicz (Rzym) – pracownik Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Jose H. Prado Flores (Guadalajara – Meksyk) – Dyrektor Międzynarodowy Szkół Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA)

Ks. dr Jan Miczyński (Lublin – KUL)

Ks. dr hab. Stanisław Dyk (Lublin – KUL)

Dr hab. Jacek Kurzępa (Wrocław – SWPS)

Mgr Mateusz Sieniewicz (Julianów)

Mgr Dariusz Trętowicz (Wrocław – Framesound Poland)

Mgr Krzysztof Najdowski (BRD)

Ks. Jerzy Janeczek (Niskowa) – proboszcz parafii pracujący metodą „komórek parafialnych”

 

Ekipa prowadząca i wspierająca:

Ks. Artur Godnarski (Gubin) – odpowiedzialny za realizację projektu OSE z ramienia Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji

O. Krzysztof Czerwionka CR (Stryszawa) – opiekun duchowy OSE

O. Paweł Drobot CSsR (Kraków) – Dyrektor Centrum Apostolstwa Redemptorystów

Br. Mateusz Warda (Gubin) – odpowiedzialny za posługę muzyczną

Marek Filar (Gdynia) – posługa muzyczna i modlitewna

Andrzej i Iwona Grzeszuk (Lublin) – posługa modlitewna

Br. Jędrzej Brajer (Gubin) – posługa organizacji i prowadzenia biura OSE

Mateusz Just (Gubin-Lódź) – obsługa medialna OSE

Kamil Różański (Kalwaria Zebrzydowska) – posługa muzyczna

Michał Koenigsberg (Kraków) – posługa muzyczna