Młodzi w Hiszpanii czują się słuchani przez Kościół

0
464

60 proc. młodych Hiszpanów uważa, że Kościół ich słucha – wynika z opublikowanych we wtorek w Madrycie wyników ankiety przed przyszłorocznym Synodem Biskupów. Oczekują oni jednak bliższej współpracy z kapłanami, pomocy w rozeznawaniu powołania i przejrzystości w głoszeniu Ewangelii.

W Madrycie zaprezentowano wyniki ankiet, przeprowadzonych wśród hiszpańskiej młodzieży na prośbę watykańskiego Sekretariatu Synodu Biskupów. Z zaprezentowanego opracowania wynika, że młodzi mają bardzo konkretne oczekiwania i doświadczenia związane ze wspólnotą Kościoła.

60 proc. młodych ludzi zadeklarowało, że czują się wysłuchani przez Kościół, oczekują jednak, większego zaangażowania „czasu i osób”, które wysłuchają ich również „poza strukturami kościelnymi”. Młodzi, podkreślali, że są świadomi swoich uprzedzeń względem Kościoła i społeczeństwa, a także bierności względem proponowanych im rozwiązań.

Mówiąc o swoich oczekiwaniach, względem Kościoła, wspominali o większej klarowności w przekazywaniu Ewangelii, a także Kościele, który „akceptuje różnice, jest tolerancyjny, miłosierny i samarytański”. Podkreślali potrzebę komunikacji współczesnym językiem i sprawowanie liturgii w sposób „bliski i ożywiony”. Młodzi ludzie zwracali też uwagę na brak „kultury powołania”, która wspierałaby młodych ludzi i ich rodziny w podejmowaniu życiowych wyborów.

Wśród największych wyzwań, wymieniali „dotarcie do rówieśników oddalonych od Kościoła” oraz gwarancję pewnej przyszłości. Jako drogi spotkania z tymi, którzy są daleko od wspólnoty wierzących, wskazywali m.in. uczelnie, centra sportowe, wydarzenia kulturalne, przestrzeń zaangażowania wolontariackiego, miejsca pracy i media społecznościowe. Podkreślali też znaczenie Światowych Dni Młodzieży dla ożywiania wiary młodych ludzi.

Kwestionariusz wypełniło w sumie 5 253 młodych ludzi: przedstawiciele 47 (spośród 70) hiszpańskich diecezji, 12 ruchów i 2 instytutów świeckich, zajmujących się pracą z młodzieżą.

XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania” odbędzie się w Rzymie w dniach 3-28 października z udziałem biskupów z całego świata. Oprócz ankiety, którą młodzi wypełniali w swoich diecezjach, wciąć można wypełniać kwestionariusz, dostępny w językach: niemieckim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim i portugalskim na stronie internetowej.

___________

Źródło: eKai.pl