W poniedziałek 27 lutego w krakowskich Łagiewnikach odbyło się spotkanie Misjonarzy Miłosierdzia, w którym wziął udział bp Grzegorz Ryś oraz ks. Krzysztof Marcjanowicz z Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Jednym z tematów spotkania była ogłoszona przez pp. Franciszka inicjatywa 24 godziny dla Pana, która w tym roku zaplanowana jest na 24/25 marca 2017 r. Misjonarze dzielili się owocami zorganizowania tego wydarzenia w poszczególnych diecezjach.

Ks. Krzysztof Marcjanowicz zauważył, że inicjatywa 24 godziny dla Pana była ruchem oddolnym, który zrodził się z całonocnej adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie i modlitwy duchownych i świeckich. Kapłani w tym czasie spontanicznie zaczęli siadać do konfesjonałów, a wierni korzystać z sakramentu pokuty i pojednania.

„Tu chodzi o to, żeby na sakrament pokuty i pojednania spojrzeć inaczej niż tylko w kategoriach indywidualnych – one są najważniejsze – ja i Pan Bóg i moje nawrócenie, ale ważne jest także to, aby ten sakrament zobaczyć w kategoriach wspólnoty” – powiedział bp Grzegorz Ryś w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną.

Innym ważnym tematem spotkania i dyskusji był zapowiedziany przez Franciszka w liście apostolskim „Misericordia et misera” na zakończeniu Jubileuszowego Roku Miłosierdzia Światowy Dzień Ubogich w XXXIII Niedzielę Zwykłą.

Ks. Marcjanowicz powiedział: „Ojciec Święty odwiedzał często tych, którzy nie mogli przyjść do Bazyliki św. Piotra na jubileuszowe obchody – bo są chorzy i fizycznie nie mają takiej możliwości, bo są bezdomni i żyją na peryferiach, bo z innych powodów nie są jeszcze gotowi, by uczestniczyć w celebracjach liturgicznych”

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji.