Biuro Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
do spraw Nowej Ewangelizacji

ks. Artur Godnarski
sekretarz

ul. Kresowa 258 A
66-620 GUBIN
skr. poczt. 39
tel. 881339936

e-mail: biuro @ nowaewangelizacja.org


Konto na rzecz ewangelizacji – Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji

Getin Noble Bank S.A.

Nr: 19 1560 1111 2022 0180 3000 0014

Rachunek pomocniczy wyodrębniony na działalność Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji udostępniony przez Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie ul. Ks. Blachnickiego 2; 34-450 Krościenko n./D.

Akualności