Goście

BP EDWARD DAJCZAK – biskup Koszalińsko-Kołobrzeski. Funkcje w Konferencji Episkopatu Polski: Członek Komisji Charytatywnej, Członek Komisji Duszpasterstwa, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli, Członek (z wyboru) Rady Stałej, Członek Komisji Nadzorczej Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

ABP WOJCIECH POLAK – metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski. Funkcje w dykasteriach watykańskich: Członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Funkcje w Konferencji Episkopatu Polski: Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, Członek Zespołu KEP ds. Wizyty Ojca Świętego w Polsce 2016 r., Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r., Członek (z urzędu) Rady Stałej. Inne funkcje: Członek Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”, Członek Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP.

BP GRZEGORZ RYŚ – biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Funkcje w Konferencji Episkopatu Polski: Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji (przy Komisji Duszpasterstwa), Członek Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r.

BP WIESŁAW ŚMIGIEL – biskup pomocniczy Diecezji Pelplińskiej. Funkcje w Konferencji Episkopatu Polski: członek Komisji Duszpasterstwa, Członek Rady ds. Rodziny, Członek (z wyboru) Rady Stałej, Członek Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą, Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi.

DR MONIKA WALUŚ – dr teologii z pneumatologii (studia doktoranckie na KUL – ekumenizm oraz doktoranckie na UKSW – duchowość, stypendium – Katolicki Uniwersytet Eichstaett). studiowała na KUL, UKSW i w Eichstätt. Uczestniczka ekumenicznego ruchu kobiet. Należy do ekipy prowadzącej rekolekcje dla małżeństw bezdzietnych w Sulejówku. Wykładała historię duchowości i teologii ekumenicznej w filii UKSW, mariologię w Seminarium Duchownym Braci OFMCap w Krakowie. Zajmuje się m. in. badaniem tradycji duchowości kobiecych, zwłaszcza założycielek zgromadzeń zakonnych XIX w. Należy do Towarzystwa Mariologicznego, ekumenicznego ruchu Światowego Dnia Modlitwy, grupy dyskusyjnej VeraIcon. Publikowała w „Salvatoris Mater”, „Więzi”, „Życiu Duchowym”, „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”. Członkini Zespołu Laboratorium WIĘZI. Gospodyni domowa, żona i matka. Ma dwoje dzieci. Mieszka w Józefowie pod Warszawą.

KS. KRZYSZTOF WONS SDS – Doktorat z teologii duchowości obronił w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Od 1997 roku dyrektor Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Jest również redaktorem naczelnym “Zeszytów Formacji Duchowej” oraz dyrektorem Szkoły Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. Autor dużej liczby publikacji z zakresu biblistyki i teologii duchowości, na łamach „Zeszytów Formacji Duchowej”, „Salwatora”, „Pastores” czy „Życia Duchowego” oraz książek poświęconych formacji do modlitwy Słowem Bożym, które są pokłosiem prowadzonych w Centrum Formacji Duchowej spotkań formacyjnych: sesji weekendowych, wykładów i rekolekcji. Ceniony kierownik duchowy i rekolekcjonista.