Częstochowa: nowa ewangelizacja tematem obrad na sympozjum katechetycznym

0
942
NE
SNE

Relacje między Nową Ewangelizację a katechezą były tematem drugiego dnia obrad sympozjum katechetycznego, które zakończyło się 28 września w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie. Organizatorem sympozjum było Stowarzyszenie Katechetyków Polskich.

Obrady rozpoczęły się Mszą św., której przewodniczył bp Marek Mendyk – przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego przy Konferencji Episkopatu Polski. W homilii wskazał na konieczność „budzenia wśród uczniów motywacji wiary, budzenia wrażliwości wiary, by się nie zniechęcać, by się nie załamać, by się nie bać”.

– Wiemy, jak trudno pracuje się dzisiaj w szkole. Niemal każdego dnia jesteśmy atakowani w szkole. Mamy pole do pracy, mamy narzędzia. Potrzeba robotników nieprzeciętnych, ofiarnych. Potrzebni są świadkowie – podkreślił bp Mendyk. Dodał iż „trzeba rozpocząć dzieło nowej ewangelizacji od autoewangelizacji, od samego siebie. Mamy z uwagą wsłuchiwać się w Słowo Pana”.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego przy KEP przypomniał, że Rok Wiary „jest zaproszeniem do odnowionego budowania autentycznej przyjaźni z Jezusem.” – Kiedy On jest w centrum, wszystko się porządkuje, integruje, harmonizuje, scala. Kiedy Go gubimy pojawia się chaos. Największe zniechęcenie, czy zmęczenie w codzienności nie pochodzi z utrudzenia posługą, ale z utraty tego właśnie życiowego centrum- mówił bp Mendyk.

Po Mszy św. podczas obrad temat „Nowej ewangelizacji według Jana Pawła II i Synodu Biskupów z 2012 r..” podjęli ks. dr Andrzej Kielian i ks. dr Jarosław Kowalczyk. Odnosząc się do pojęcia Nowej Ewangelizacji prelegenci przypomnieli nauczanie Pawła VI zawarte w adhortacji „Evangelii nuntiandi”, w której papież wskazywał, że ewangelizacja jest „pokazywaniem Chrystusa Pana, tym którzy Go nie znają.”

Mówiąc o nowej ewangelizacji w ujęciu Jana Pawła II podkreślano, że kard. Karol Wojtyła realizację nowej ewangelizacji i budowanie nowego modelu parafii widział w ruchu oazowym ks. Franciszka Blachnickiego.

Wskazywano, że skuteczność nowej ewangelizacji opiera się na zasadzie tożsamości wiary ze świadectwem osobistego życia, na głębokiej współzależności formacji duchowej z intelektualną, wyższości środków nadprzyrodzonych nad środkami czysto ludzkimi, na udziale środków społecznego przekazu z dziele ewangelizacji i poszukiwaniu dialogu z „nieznającymi Boga”.

Ks. dr Wojsław Czupryński zwrócił uwagę, że bardzo często „akcje duszpasterskie pozostają w oderwaniu od katechezy.” oraz, że „bardzo niebezpieczne jest utożsamianie wiary z religijnością i doktryną oraz katechezy z lekcją religii”.

W rozmowie z KAI ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich podkreślił, że „Rok Wiary to nie jest tylko wydarzenie obecne w roku kalendarzowym, które zaczyna się i kończy, ale jest to rzeczywistość wiary, za którą jesteśmy odpowiedzialni, z którą się dzielimy z wszystkimi, którzy szukają Chrystusa.”

Wczoraj, w pierwszym dniu obrad o znaczeniu Soboru Watykańskiego II dla katechezy mówił ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański, który podkreślił m. in. jak bardzo ważna była „inspiracja Soboru Watykańskiego II dla posługi słowa.” O „genezie katechizmu w Kościele” i o tym „jak doszło do powstania katechizmu – książki w Kościele” mówił ks. prof. Roman Murawski. O problemach współczesnej katechezy Kościoła mówił kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski wskazał również na ewangelizacyjny wymiar katechezy i podkreślił, że religia w szkole nie zrealizowała wszystkich celów katechetycznych. „Katecheza musi być kompletna i nie może być sprowadzona jedynie do religii w szkole” – podkreślił kard. Nycz.

ks. mf / Częstochowa

 

____________________________________

Tekst umieszczony dzięki współpracy z serwisem www.kai.pl